Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce EK ČR na vyjádření poslance Jana Farského

PRAHA (1. 7. 2020) – Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzením poslance Jana Farského, která jsou uvedena v textu na portálu irozhlas.cz pod titulkem Vládne tady Exekutorská komora, říká poslanec Farský. Česko čeká boj o data o exekucích.

Exekutorská komora ČR nesouhlasí s tvrzením, že odmítá poskytovat nezbytná data ministerstvu spravedlnosti. Komora s ministerstvem spravedlnosti plně spolupracuje, v současné době navíc pracuje i expertní skupina obou subjektů, jejímž cílem je najít další optimalizaci při předávání potřebných informací.

Dlužno dodat, že Exekutorská komora ČR poskytuje data i dalším státním institucím. V současné době například pracuje na poskytnutí komplexní sady údajů ministerstvu pro místní rozvoj pro účely tvorby metodiky týkající se sociálního vyloučení. Tvrzení pana poslance Farského o tom, že „data stát aktuálně nemá. Když je chce od Exekutorské komory ČR, musí je z ní tahat a často také nedostane všechno, o co žádal,“ neodpovídá skutečnosti, protože Komora státu data o exekucích, která podléhají veřejnému zájmu a jsou klíčová pro přípravu legislativy poskytuje bez jakýchkoliv připomínek či reklamací soudům, státním zastupitelstvím, Finančně analytickému úřadu, Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Generálnímu ředitelství cel, Generálnímu finančnímu ředitelství, Bezpečnostní informační službě či Policii ČR. Všechny tyto instituce správnost údajů v Centrální evidenci exekucí, na rozdíl od poslance Farského, vysoce oceňují. V současné době Komora například pracuje na poskytnutí komplexní sady údajů ministerstvu pro místní rozvoj pro účely tvorby metodiky týkající se sociálního vyloučení.

Exekutorská komora ČR navíc poskytuje pro veřejnost data nad rámec zákona. Reagovala i na poptávku po statistických údajích tak, že postupně upravuje databázi a celý systém, zpřesňuje metodiku, specifikuje podrobně datové sety a vytvořila zcela unikátní geolokační systém, který v ČR nemá obdoby. Dobrovolně Centrální evidenci exekucí Komora vylepšuje a pro tento účel vytvořila i speciální web kde data prezentuje a aktualizuje. K dispozici je i interaktivní Mapa. Exekucí. Viz zde - https://statistiky.ekcr.info/ , https://statistiky.ekcr.info/statistiky. 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.