Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Nové statistiky: V prvním kvartálu roku 2020 bylo zahájeno nejméně exekucí od roku 2013

PRAHA (2. července 2020) – Exekutorská komora České republiky zaznamenává od začátku roku 2020 významný pokles počtu zahájených exekucí, kterých bylo v prvním kvartálu 104 914. Křivka klesá i nadále, květen 2020 byl měsícem s nejmenším počtem zahájených exekucí v jednom měsíci od roku 2013, kdy začala platit velká novela Exekučního řádu. I podle aktuálních informací z exekutorských úřadů nedochází v těchto dnech k navyšování počtu exekucí.

,,Nová data potvrzují, že exekuce nejsou tak palčivým problémem, jak někteří prezentují,“ dodává prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil.

Exekutorská komora ČR neočekává, že by ekonomický výpadek způsobený mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s Coronavirem způsobil nějaký radikální nárůst počtu nově zahájených exekucí. „Aby někdo mohl exekuční řízení vyvolat, musí mít exekuční titul. Podle poznatků EK ČR se zatím na žádném soudu nezvýšil počet žalob souvisejících s nouzovým stavem. Tvrzení o údajné hrozbě „exekuční pandemie“ lze považovat za neodůvodněné strašení veřejnosti, a nikoliv za reálnou hrozbu. Média o této údajné hrozbě často hovoří, ale tvrdá data k tomuto tvrzenému problému zatím žádná nejsou.

Exekutorská komora ČR eviduje pokles zahájených exekucí již od ledna, kdy jich bylo zahájeno 36 744. Výrazný skok nastal v období koronakrize, kdy v dubnu bylo zahájeno 29 475 a v květnu 28 082 exekucí, což je o celých 8 662 méně než v lednu. Samozřejmě se může jednat i o důsledek opatření vydaných Exekutorskou komoru České republiky během pandemie, ale samotná data potvrzují, že počet exekucí klesá dlouhodobě.

V porovnání s měsícem s největším počtem zahájených exekucí, kterým byl březen 2017, kdy bylo zaznamenáno 113 168 nových exekucí, mluvíme o rapidním poklesu. Navíc, tento tři roky starý údaj je výjimkou, jelikož další měsíce s největším počtem zahájených exekucí jsou datovány do let 2013-2015.

 

 

 


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.