Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR jednala s vládním zmocněncem pro informační technologie Vladimírem Dzurillou o rozvoji elektronizace justice

Chystá se vznik meziresortní komise i propojení s Portálem občana

(Praha 29.07.2020) - Zástupci EK ČR jednali s Vladimírem Dzurillou, vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci, o možnostech spolupráce. Mezi hlavními tématy byl rozvoj elektronizace justice a Centrální evidence exekucí za účelem zajištění lepší informovanosti obyvatel. Obě strany se rovněž shodly na myšlence vzniku meziresortní expertní komise.

Obě strany se shodly na tom, že digitalizace justice představuje velkou výzvu a měla by být prioritou pro zajištění fungování soudní moci. Zástupci Exekutorské komory ČR vládního zmocněnce informovali, že soudní exekutoři mají v oblasti digitalizace výrazný náskok před soudy, neboť významná část exekučního řízení probíhá v elektronické podobě. V součinnosti s Komorou proto mají státu co nabídnout.

Vládní zmocněnec pro IT byl na jednání dále seznámen se současnou podobou Centrální evidence exekucí i s plány, které s ní má Exekutorská komora ČR do budoucna. Již v minulosti se Komoře podařilo napojit Centrální evidenci exekucí na systém CzechPOINT, díky čemuž si každý může pořídit výpis z evidence na kterékoli pobočce České pošty, s. p., s touto službou. Spoluprací s Vladimírem Dzurillou, coby vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci, Vládou ČR, a příslušnými ministerstvy může Exekutorská komora ČR dále rozšiřovat dostupnost Centrální evidence exekucí pro širokou veřejnost.

„Potenciál spatřuji především v možnosti propojení Centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR s Portálem občana, čímž by se možnost pořizovat si výpisy z evidence rozšířila na další platformu dostupnou všem občanům,“ sdělil Vladimír Dzurilla.

Zkušeností Exekutorské komory ČR lze využít například i při informování veřejnosti o stavu exekucí v Česku. Příkladem může být projekt statistického webu, který lze dále rozvíjet a rozšiřovat okruh informací sdělovaných elektronickou formou veřejnosti.

,,Jak jsem avizoval v květnu, pokračujeme ve snaze rozšiřovat okruh dostupných informací. Naše schůzka nám jen potvrdila velký potenciál propojení Centrální evidence exekucí s dalšími informačními portály. Společným zájmem je co nejjednodušší a nejefektivnější zprostředkování dat veřejnosti,“ dodává prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil. 

Zástupci EK ČR se s Vladimírem Dzurillou shodli i na myšlence vzniku expertní meziresortní komise, která by měla za úkol procesování výše uvedeného rozvoje CEE.

 

 

 

 


 


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.