Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR vítá stanovisko vlády ČR

 

PRAHA (29. 7. 2020) – Exekutorská komora ČR vítá stanovisko vlády ČR k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona o změně a zrušení zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

Kabinet ve svém zamítavém stanovisku konstatuje, že existence soukromých soudních exekutorů i přes všechny výhrady prokazatelně vedla ke zvýšení efektivnosti vymáhání pohledávek. Vláda se domnívá, že je vhodnější stávající systém zachovat a přijmout příslušná legislativní a další opatření, aby byla zajištěna adekvátní ochrana dlužníka, k čemuž zejména v posledních letech dochází.

Exekutorská komora ČR dlouhodobě poukazuje na skutečnost, že po zavedení institutu soudních exekutorů se vymahatelnost pohledávek výrazně zvýšila, a že soudní exekutoři jsou výrazně efektivnější ve své činnosti, než byly v minulosti státní orgány.

Co se týče ochrany dlužníků, upozorňuje Exekutorská komora ČR na fakt, že ve prospěch dlužníků bylo v minulosti přijato již velké množství legislativních úprav a je třeba myslet také na věřitele a jejich práva.


 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.