Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR vítá stanovisko vlády ČR

 

PRAHA (29. 7. 2020) – Exekutorská komora ČR vítá stanovisko vlády ČR k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona o změně a zrušení zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

Kabinet ve svém zamítavém stanovisku konstatuje, že existence soukromých soudních exekutorů i přes všechny výhrady prokazatelně vedla ke zvýšení efektivnosti vymáhání pohledávek. Vláda se domnívá, že je vhodnější stávající systém zachovat a přijmout příslušná legislativní a další opatření, aby byla zajištěna adekvátní ochrana dlužníka, k čemuž zejména v posledních letech dochází.

Exekutorská komora ČR dlouhodobě poukazuje na skutečnost, že po zavedení institutu soudních exekutorů se vymahatelnost pohledávek výrazně zvýšila, a že soudní exekutoři jsou výrazně efektivnější ve své činnosti, než byly v minulosti státní orgány.

Co se týče ochrany dlužníků, upozorňuje Exekutorská komora ČR na fakt, že ve prospěch dlužníků bylo v minulosti přijato již velké množství legislativních úprav a je třeba myslet také na věřitele a jejich práva.


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.