Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce EK ČR na vyjádření ministryně financí

PRAHA (16.září. 2020) – Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzením ministryně financí Aleny Schillerové o nespolehlivosti registrů osob v exekuci, která zazněla v souvislosti s uvedením rejstříku vyloučených hráčů do testovacího provozu.

Ministerstvo financí o rejstříku mluví jako o seznamu osob, jež z preventivních důvodů nebudou připuštěny k hraní. Do rejstříku by měly být zařazeny osoby v insolvenci nebo ty, které pobírají dávky v hmotné nouzi. Ministryně v této souvislosti uvedla, že chtěla zařadit i osoby v exekuci, což se zatím nepovedlo: „Má to jediný důvod a ten je technický. Je to proměnlivá skupina a registry jsou nespolehlivé. Dnes neexistuje naprosto spolehlivý registr lidí v exekucích, který by byl aktuální a odpovídal skutečnosti.“

Exekutorská komora ČR upozorňuje, že s ní nikdo z ministerstva financí ohledně možného využití či propojení Centrální evidence exekucí pro účely rejstříku vyloučených hráčů nejednal! Trvá také na tom, že data v Centrální evidenci exekucí jsou správná. To potvrdil nezávislý audit, který si Exekutorská komora objednala u jedné z největších renomovaných IT společností: Unicorn Systems. Data z Centrální evidence exekucí ostatně využívá i ministerstvo financí, například prostřednictvím Finančního analytického úřadu či finančních úřadů, které pod něj spadají.

Paní ministryně má pravdu v tom směru, že neexistuje jeden ucelený rejstřík, v němž by byly všechny exekuce. Příčinou tohoto stavu je skutečnost, že v České republice může vést exekuci množství exekučních orgánů. Nejsou to jen soudní exekutoři, ale také soudy, finanční správa, celní správa, obce, zdravotní pojišťovny, ČSSZ a další správní orgány. To však není chyba Exekutorské komory a nesouvisí to ani se správností dat Centrální evidence exekucí, kterou založila, vede a spravuje Exekutorská komora ČR.

Exekutorská komora ČR souhlasí s tím, že napojení Centrální evidence by přispělo významně k naplnění účelu zákona o vyloučení rizikových hráčů. Diskusi o napojení a způsobech provedení s ministerstvem financí se rozhodně nebrání a očekává, že ji ministerstvo osloví.

Exekutorská komora ČR navíc poskytuje pro veřejnost data nad rámec zákona. Reagovala i na poptávku po statistických údajích tak, že postupně upravuje databázi a celý systém, zpřesňuje metodiku, specifikuje podrobně datové sety a vytvořila zcela unikátní geolokační systém, který v ČR nemá obdoby. Dobrovolně Centrální evidenci exekucí Komora vylepšuje a pro tento účel vytvořila i speciální web kde data prezentuje a aktualizuje. K dispozici je i interaktivní Mapa. Exekucí.

Viz zde: https://statistiky.ekcr.info/https://statistiky.ekcr.info/statistiky .


 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.