Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce EK ČR na vyjádření ministryně financí

PRAHA (16.září. 2020) – Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzením ministryně financí Aleny Schillerové o nespolehlivosti registrů osob v exekuci, která zazněla v souvislosti s uvedením rejstříku vyloučených hráčů do testovacího provozu.

Ministerstvo financí o rejstříku mluví jako o seznamu osob, jež z preventivních důvodů nebudou připuštěny k hraní. Do rejstříku by měly být zařazeny osoby v insolvenci nebo ty, které pobírají dávky v hmotné nouzi. Ministryně v této souvislosti uvedla, že chtěla zařadit i osoby v exekuci, což se zatím nepovedlo: „Má to jediný důvod a ten je technický. Je to proměnlivá skupina a registry jsou nespolehlivé. Dnes neexistuje naprosto spolehlivý registr lidí v exekucích, který by byl aktuální a odpovídal skutečnosti.“

Exekutorská komora ČR upozorňuje, že s ní nikdo z ministerstva financí ohledně možného využití či propojení Centrální evidence exekucí pro účely rejstříku vyloučených hráčů nejednal! Trvá také na tom, že data v Centrální evidenci exekucí jsou správná. To potvrdil nezávislý audit, který si Exekutorská komora objednala u jedné z největších renomovaných IT společností: Unicorn Systems. Data z Centrální evidence exekucí ostatně využívá i ministerstvo financí, například prostřednictvím Finančního analytického úřadu či finančních úřadů, které pod něj spadají.

Paní ministryně má pravdu v tom směru, že neexistuje jeden ucelený rejstřík, v němž by byly všechny exekuce. Příčinou tohoto stavu je skutečnost, že v České republice může vést exekuci množství exekučních orgánů. Nejsou to jen soudní exekutoři, ale také soudy, finanční správa, celní správa, obce, zdravotní pojišťovny, ČSSZ a další správní orgány. To však není chyba Exekutorské komory a nesouvisí to ani se správností dat Centrální evidence exekucí, kterou založila, vede a spravuje Exekutorská komora ČR.

Exekutorská komora ČR souhlasí s tím, že napojení Centrální evidence by přispělo významně k naplnění účelu zákona o vyloučení rizikových hráčů. Diskusi o napojení a způsobech provedení s ministerstvem financí se rozhodně nebrání a očekává, že ji ministerstvo osloví.

Exekutorská komora ČR navíc poskytuje pro veřejnost data nad rámec zákona. Reagovala i na poptávku po statistických údajích tak, že postupně upravuje databázi a celý systém, zpřesňuje metodiku, specifikuje podrobně datové sety a vytvořila zcela unikátní geolokační systém, který v ČR nemá obdoby. Dobrovolně Centrální evidenci exekucí Komora vylepšuje a pro tento účel vytvořila i speciální web kde data prezentuje a aktualizuje. K dispozici je i interaktivní Mapa. Exekucí.

Viz zde: https://statistiky.ekcr.info/https://statistiky.ekcr.info/statistiky .


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.