Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR spustila nový Portál dražeb, sníží náklady povinným

PRAHA (14.10.2020) – Exekutorská komora ČR spustila ve zcela nové podobě Portál dražeb, který je dostupný na adrese www.portaldrazeb.cz. Portál je součástí Centrální evidence exekucí a nově umožňuje i samotné provádění elektronických dražeb, díky čemuž už má za sebou i první úspěšné dražby.

V současnosti se na trhu nachází několik dražebních portálů. Každý z nich přitom přistupuje k samotnému provádění dražeb různými způsoby, ať již po právní nebo technické stránce. Portál dražeb Exekutorské komory ČR má za cíl sjednotit roztříštěný trh elektronických dražeb a zavést jednotný, ucelený a přehledný systém.

Portál dražeb se primárně soustředí na exekuční nedobrovolné dražby movitých i nemovitých věcí.  Hlavní přednost dražebního portálu představuje metodický dozor a kontrola ze strany Exekutorské komory ČR. Unifikace procesu dražby se sebou nese i nižší náklady pro účastníky exekučních řízení. V případě zájmu ze strany dalších státních orgánů by do budoucna mohl portál nabízet i dobrovolné dražby prováděné státními orgány a insolvenčními správci.

„Cílem Exekutorské komory ČR je především zjednodušení a přehlednost dražebního prostředí. Proces dražeb na současných dražebních portálech je podle našeho názoru dlouhodobě roztříštěný,“ vysvětluje prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil.

Exekutorská komora ČR rovněž v minulosti upozorňovala na případy, kdy různé servery zneužívaly veřejně dostupné informace o exekučních dražbách ve snaze vylákat z nic netušících uživatelů finanční prostředky. Portál dražeb Exekutorské komory ČR naproti tomu obsahuje veškeré zákonné informace o nařízených exekučních dražbách, které lze mnohdy realizovat přímo na portálu, kde je proces dražby garantovaný a dozorovaný samotnou Exekutorskou komorou ČR.

Portál dražeb je veřejně přístupný webový projekt Exekutorské komory ČR, která jej vyvíjí, provozuje a spravuje na své náklady. Do Portálu dražeb zapisují soudní exekutoři informace o dražbách nařízených v rámci exekučních řízení jednotlivými soudními exekutory, Je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí a nahlížení do systému není zpoplatněno. Více informací najdete na webové adrese: https://www.portaldrazeb.cz/


 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.