Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR spustila nový Portál dražeb, sníží náklady povinným

PRAHA (14.10.2020) – Exekutorská komora ČR spustila ve zcela nové podobě Portál dražeb, který je dostupný na adrese www.portaldrazeb.cz. Portál je součástí Centrální evidence exekucí a nově umožňuje i samotné provádění elektronických dražeb, díky čemuž už má za sebou i první úspěšné dražby.

V současnosti se na trhu nachází několik dražebních portálů. Každý z nich přitom přistupuje k samotnému provádění dražeb různými způsoby, ať již po právní nebo technické stránce. Portál dražeb Exekutorské komory ČR má za cíl sjednotit roztříštěný trh elektronických dražeb a zavést jednotný, ucelený a přehledný systém.

Portál dražeb se primárně soustředí na exekuční nedobrovolné dražby movitých i nemovitých věcí.  Hlavní přednost dražebního portálu představuje metodický dozor a kontrola ze strany Exekutorské komory ČR. Unifikace procesu dražby se sebou nese i nižší náklady pro účastníky exekučních řízení. V případě zájmu ze strany dalších státních orgánů by do budoucna mohl portál nabízet i dobrovolné dražby prováděné státními orgány a insolvenčními správci.

„Cílem Exekutorské komory ČR je především zjednodušení a přehlednost dražebního prostředí. Proces dražeb na současných dražebních portálech je podle našeho názoru dlouhodobě roztříštěný,“ vysvětluje prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil.

Exekutorská komora ČR rovněž v minulosti upozorňovala na případy, kdy různé servery zneužívaly veřejně dostupné informace o exekučních dražbách ve snaze vylákat z nic netušících uživatelů finanční prostředky. Portál dražeb Exekutorské komory ČR naproti tomu obsahuje veškeré zákonné informace o nařízených exekučních dražbách, které lze mnohdy realizovat přímo na portálu, kde je proces dražby garantovaný a dozorovaný samotnou Exekutorskou komorou ČR.

Portál dražeb je veřejně přístupný webový projekt Exekutorské komory ČR, která jej vyvíjí, provozuje a spravuje na své náklady. Do Portálu dražeb zapisují soudní exekutoři informace o dražbách nařízených v rámci exekučních řízení jednotlivými soudními exekutory, Je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí a nahlížení do systému není zpoplatněno. Více informací najdete na webové adrese: https://www.portaldrazeb.cz/


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.