Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

EKČR se ohrazuje proti šíření nebezpečných hoaxů a navrhuje další úzkou spolupráci při jejich prověřování s Člověkem v tísni

(Praha 19. 10. 2020) - Exekutorská komora ČR se v minulých dnech opět setkala s nepodloženými obviněními směřujícími na adresu soudních exekutorů a chce se proti šíření podobných dezinformací důrazně ohradit. Text o údajném porušení pravidel při provádění exekuce koloval na Twitteru. Podobných hoaxů se v posledních týdnech objevila celá řada, ale následnou kontrolou bylo zjištěno, že důkazy o porušení pravidel neexistují. EKČR se k dané problematice oficiálně vyjadřuje právě proto, že četnost nepodložených útoků na prováděné exekuce se prostřednictvím sociálních sítí stále zvyšuje. Tyto hoaxy následně mohou ovlivňovat úsudek veřejnosti i zákonodárců a uměle vyvolávat iracionální diskusi o problematice exekucí.

Bohužel se podobné dezinformace objevují i na profilech osob činných v dluhovém poradenství, jako je například organizace Člověk v tísni a její představitel Daniel Hůle. Tyto osoby mají vliv na vytváření veřejného mínění, oslovují i politiky či odbornou veřejnost a jejich náplní práce by mělo být veřejnosti pomáhat a pravdivě ji informovat o realitě. Konkrétním příkladem je pak status pana Hůleho na Twitteru z minulého týdne. Z jeho příspěvku vyplývalo, že vykonavatelé soudního exekutora měli při provádění mobiliární exekuce postupovat nezákonně, odvrtali zámek a nezanechali povinnému žádné sdělení. Exekutorská komora ČR případ prošetřila a zjistila, že daná exekuce proběhla v souladu se zákonem i relevantní judikaturou, přičemž tento úřední úkon byl podle zákona zachycen na audiovizuálním nosiči. Autor příspěvku po konfrontaci s fakty celé vlákno z Twitteru smazal a omluvil se, čehož si vysoce vážíme. Je nesporné, že někteří autoři citovaných hoaxů se snaží zneužít autority takto veřejně činných osob a pokoušejí se průběžně podsouvat nepravdivé a zkreslující informace. Řešením by byla ještě těsnější spolupráce Exekutorské komory ČR s panem Hůlem při prověřování nejrůznějších stížností na údajně nesprávné postupy soudních exekutorů. Komora je připravena tyto problémy řešit obratem, aby mohlo být zabráněno šíření nepravdivých a zkreslených informací, a to zvláště v době, kdy je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR aktuálně projednávána   novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, v rámci, níž může dojít k dalšímu omezování mobiliárních exekucí.

Stavovská profesní organizace soudních exekutorů proto tímto vyzývá i další potenciálně dotčené subjekty, obzvláště odbornou veřejnost a veřejně činné osoby, aby nezveřejňovaly ničím nepodložená tvrzení a nařčení a aby nejdříve u Exekutorské komory ČR prověřily, zda se jejich „kauza“ zakládá na realitě či nikoliv. Má-li kdokoliv za to, že soudní exekutor postupuje v rozporu se zákonem, měl by se primárně obrátit na dohledové orgány, aby věc prověřily. EKČR se podobnými podněty bude zcela jistě zabývat a v případě pochybení ze strany exekutora i neprodleně reagovat. Zveřejňování nepodložených tvrzení a nařčení není správná cesta. Soudní exekutoři a jejich zaměstnanci jsou lidé, kteří jistě mohou chybovat. V oblasti exekučního práva je jistě co zlepšovat, na což Komora již mnoho let upozorňuje. Nicméně soustavná nevyvážená prezentace činnosti soudních exekutorů jako činnosti zlovolné či nezákonné ve svém důsledku podkopává i důvěru veřejnosti v právní stát.


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.