Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

EKČR se ohrazuje proti šíření nebezpečných hoaxů a navrhuje další úzkou spolupráci při jejich prověřování s Člověkem v tísni

(Praha 19. 10. 2020) - Exekutorská komora ČR se v minulých dnech opět setkala s nepodloženými obviněními směřujícími na adresu soudních exekutorů a chce se proti šíření podobných dezinformací důrazně ohradit. Text o údajném porušení pravidel při provádění exekuce koloval na Twitteru. Podobných hoaxů se v posledních týdnech objevila celá řada, ale následnou kontrolou bylo zjištěno, že důkazy o porušení pravidel neexistují. EKČR se k dané problematice oficiálně vyjadřuje právě proto, že četnost nepodložených útoků na prováděné exekuce se prostřednictvím sociálních sítí stále zvyšuje. Tyto hoaxy následně mohou ovlivňovat úsudek veřejnosti i zákonodárců a uměle vyvolávat iracionální diskusi o problematice exekucí.

Bohužel se podobné dezinformace objevují i na profilech osob činných v dluhovém poradenství, jako je například organizace Člověk v tísni a její představitel Daniel Hůle. Tyto osoby mají vliv na vytváření veřejného mínění, oslovují i politiky či odbornou veřejnost a jejich náplní práce by mělo být veřejnosti pomáhat a pravdivě ji informovat o realitě. Konkrétním příkladem je pak status pana Hůleho na Twitteru z minulého týdne. Z jeho příspěvku vyplývalo, že vykonavatelé soudního exekutora měli při provádění mobiliární exekuce postupovat nezákonně, odvrtali zámek a nezanechali povinnému žádné sdělení. Exekutorská komora ČR případ prošetřila a zjistila, že daná exekuce proběhla v souladu se zákonem i relevantní judikaturou, přičemž tento úřední úkon byl podle zákona zachycen na audiovizuálním nosiči. Autor příspěvku po konfrontaci s fakty celé vlákno z Twitteru smazal a omluvil se, čehož si vysoce vážíme. Je nesporné, že někteří autoři citovaných hoaxů se snaží zneužít autority takto veřejně činných osob a pokoušejí se průběžně podsouvat nepravdivé a zkreslující informace. Řešením by byla ještě těsnější spolupráce Exekutorské komory ČR s panem Hůlem při prověřování nejrůznějších stížností na údajně nesprávné postupy soudních exekutorů. Komora je připravena tyto problémy řešit obratem, aby mohlo být zabráněno šíření nepravdivých a zkreslených informací, a to zvláště v době, kdy je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR aktuálně projednávána   novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, v rámci, níž může dojít k dalšímu omezování mobiliárních exekucí.

Stavovská profesní organizace soudních exekutorů proto tímto vyzývá i další potenciálně dotčené subjekty, obzvláště odbornou veřejnost a veřejně činné osoby, aby nezveřejňovaly ničím nepodložená tvrzení a nařčení a aby nejdříve u Exekutorské komory ČR prověřily, zda se jejich „kauza“ zakládá na realitě či nikoliv. Má-li kdokoliv za to, že soudní exekutor postupuje v rozporu se zákonem, měl by se primárně obrátit na dohledové orgány, aby věc prověřily. EKČR se podobnými podněty bude zcela jistě zabývat a v případě pochybení ze strany exekutora i neprodleně reagovat. Zveřejňování nepodložených tvrzení a nařčení není správná cesta. Soudní exekutoři a jejich zaměstnanci jsou lidé, kteří jistě mohou chybovat. V oblasti exekučního práva je jistě co zlepšovat, na což Komora již mnoho let upozorňuje. Nicméně soustavná nevyvážená prezentace činnosti soudních exekutorů jako činnosti zlovolné či nezákonné ve svém důsledku podkopává i důvěru veřejnosti v právní stát.


 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.