Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Nález Ústavního soudu ČR sp.zn. III. ÚS 1231/20

Exekutorská komora ČR nález Ústavního soudu  ČR sp.zn. III. ÚS 1231/20 ze den 2.11. 2020 vítá, neboť to v praxi pro soudní exekutory znamená garanci, že jim budou uhrazeny alespoň minimální náklady i v případě, že povedou exekuci, kde se jim nepodaří vymoci nic. „Konečně se Ústavní soud ČR zcela jednoznačně vyjádřil ve prospěch soudních exekutorů k otázce vztahující se k neodůvodněnému a protiústavnímu požadavku insolvenčních správců a insolvenčních soudů alespoň částečného vymožení pohledávky v souvislosti přihláškou pohledávky soudních exekutorů v insolvenčním řízení. Rád bych poukázal i na skutečnost, že v závěru svého rozhodnutí ÚS ČR též výslovně kritizuje nerespektování jeho předchozího právního názoru k této problematice některými insolvenčními soudy,“ říká prezident EK ČR JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.

Znění nálezu ÚS ČR sp.zn. III. ÚS 1231/20  

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.