Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Nález Ústavního soudu ČR sp.zn. III. ÚS 1231/20

Exekutorská komora ČR nález Ústavního soudu  ČR sp.zn. III. ÚS 1231/20 ze den 2.11. 2020 vítá, neboť to v praxi pro soudní exekutory znamená garanci, že jim budou uhrazeny alespoň minimální náklady i v případě, že povedou exekuci, kde se jim nepodaří vymoci nic. „Konečně se Ústavní soud ČR zcela jednoznačně vyjádřil ve prospěch soudních exekutorů k otázce vztahující se k neodůvodněnému a protiústavnímu požadavku insolvenčních správců a insolvenčních soudů alespoň částečného vymožení pohledávky v souvislosti přihláškou pohledávky soudních exekutorů v insolvenčním řízení. Rád bych poukázal i na skutečnost, že v závěru svého rozhodnutí ÚS ČR též výslovně kritizuje nerespektování jeho předchozího právního názoru k této problematice některými insolvenčními soudy,“ říká prezident EK ČR JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.

Znění nálezu ÚS ČR sp.zn. III. ÚS 1231/20  

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.