Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR se ohrazuje proti tvrzením v dopisu podnikatelů a neziskových organizací premiéru ČR

PRAHA (12. listopad 2020) – Exekutorská komora ČR (EKČR) se ohrazuje proti tvrzením, které premiéru Babišovi adresovali někteří podnikatelé a některé neziskové organizace. V dopise píší mj. o tom, že nefunguje kontrola soudních exekutorů a bez jakýchkoliv faktů v něm útočí na profesi soudního exekutora jako takového. Rovněž není absolutně ničím podložená informace, že má dojít k nárůstu o milion exekucí.

EKČR je otevřená jednáním o změnách v exekučním řádu a např. místní příslušnost dlouhodobě podporuje. Je ale třeba si uvědomit, že žádný systém nezmění, ani nemůže změnit, nic na tom, jak exekuce vůbec vznikají. Na počátku je vždy dlužník, který dlouhou dobu nehradí své závazky a věřitel, který vyčerpal všechny možnosti, jak získat své prostředky zpět, a proto se obrátil na soud. Ten, pokud jeho nároky uzná, pověří soudního exekutora provedením exekuce. Je tedy naprosto nepřípustné démonizovat soudní exekutory, kteří pouze vykonávají nařízení soudu.

Exekutorská komora ČR se rovněž důrazně ohrazuje proti nepravdivým tvrzením, že nefunguje kontrola soudních exekutorů. Opak je pravdou. Soudní exekutoři podléhají dohledu hned čtyřech orgánů, což je nejvíce ze všech právnických profesí. Rovněž nařčení o tom, že by soudní exekutoři obchodovali s dluhy, není nijak podložené.

Exekutorské komora ČR apeluje, aby se, zvláště v této době, nejitřily zbytečně vášně a vedla se debata věcná, konstruktivní a založená na faktech, nikoli na emocích nebo hoaxech.

Aktuální data, která má EKČR k dispozici, a která důsledně sleduje, žádnému nárůstu exekucí nenasvědčují. Naopak, počet osob v exekuci, stejně jako počet zahájených exekucí, klesá. Vzhledem ke koronavirové krizi je určitě potřeba čísla sledovat, ale nedůvodně strašit nárůstem o milion exekucí je v současné době pouze ničím nepodložená fabulace.

EKČR chce také upozornit, že s ohledem na aktuální pandemickou situaci rozhodlo prezidium Exekutorské komory ČR již v říjnu letošního roku oslovit své členy s celou řadou doporučení. Je mezi nimi i apel, aby s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných nebyly prováděny soupisy a zajištění nebo převzetí movitých věcí, a to včetně vyklízení. Doporučení EKČR jsou dokonce nad rámec úpravy, kterou schválili zákonodárci.


 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.