Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Přijetím návrhu novely exekučního řádu dojde zcela jistě ke snížení vymahatelnosti práva, varuje Exekutorská komora ČR a vyzývá vládu, aby návrh stáhla

PRAHA (4. března 2021) – Projednávání novely exekučního a občanského soudního řádu je poznamenáno mnoha neduhy. Samotná předloha trpí zásadními nedostatky, které se nepodařilo zhojit ani Legislativní radě vlády (ta ji ani neodsouhlasila). Jakkoli si Exekutorská komora ČR cení úsilí zákonodárců vynaloženého na projednání novely, po enormním množství uplatněných a vzájemně především vnitřně nesouladných pozměňovacích návrhů je podle Exekutorské komory ČR nejlepším řešením stažení návrhu z projednávání nebo jeho zamítnutí a příprava zcela nového exekučního řádu.

„Obáváme se, že i kdyby byly přijaty některé zásadní pozměňovací návrhy, a naopak nebyly odsouhlaseny ty nejméně zdařilé, nemůže výsledný produkt nikterak přispět ke kultivaci právního řádu, či odstranění největších vad systému. Výsledný zákon by bohužel komplikoval život nejenom věřitelům, soudním exekutorům, ale především dlužníkům,“ vyjadřuje postoj Exekutorské komory ČR její prezident Jan Mlynarčík.

Exekutorská komora ČR již dlouho volá po ustanovení reprezentativní meziresortní pracovní skupiny, ve které by měli zástupce rovnoměrně všechny zainteresované subjekty. Ta by měla za úkol kvalifikovaně vypracovat moderní exekuční řád, respektující vývoj posledních let.

„V Poslanecké sněmovně bylo předloženo velké množství pozměňovacích návrhů, které jsou často vzájemně nesouladné, mnoho z nich nebylo podrobeno žádné rozpravě nebo jsou legislativně nezvládnuté. Části z nich dokonce chybí dostatečné odůvodnění. Důsledkem toho je zcela zmatečná situace, která kolem novely exekučního a občanského soudního řádu panuje,“ dodává Jan Mlynarčík.

Řada návrhů navíc obsahuje absurdity, které mohou vážně ohrozit vymahatelnost práva v České republice. Jedná se zejména o návrhy tzv. milostivého léta neboli odpuštění dluhů, které umožní zastavit exekuci, pokud povinný uhradí jistinu, protiústavní návrh na snížení odměn soudních exekutorů o třetinu, úpravy povinných záloh nebo pravidelné rozesílání spisů poštou bez jakékoliv úhrady a ochrany osobních údajů. V neposlední řadě je zvažováno další omezování mobiliárních exekucí, čímž by soudní exekutoři ztratili mnohdy poslední možnost, jak pomoci věřitelům.

„Původní étos vládního návrhu novely se zcela vytratil. Změny by nakonec měly největší negativní dopad na poctivé věřitele a zodpovědné členy našeho stavu. Jediným rozumným řešením, které se nabízí, je smést stávající předlohu ze stolu a plně se koncentrovat na vznik zcela nového návrhu“ dodává prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík.

 


 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.