Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR je zklamána ze znovuzavedení moratoria

PRAHA (1. dubna 2021) – Včera byl na schůzi Senátu PČR schválen návrh zákona, který opět zásadně omezí exekuce. V pořadí již třetí návrh zákona obsahuje mimo jiné i zákaz provádění mobiliárních exekucí až do 30. června 2021. Podle Exekutorské komory ČR tento krok výrazně poškodí věřitele i dlužníky. 

„Nemáme v rukou žádné podklady, jak moc účinné byly předchozí dva zákony nesoucí označení Lex Covid Justice. Neexistuje podklad, který by skutečně dokázal, že postiženým osobám tyto úlevy reálně pomohly, a už byl schválen další, v pořadí třetí,“ vyjadřuje nesouhlas Exekutorské komory ČR její prezident Jan Mlynarčík.

Návrh schválený horní komorou Parlamentu ČR bez jakéhokoli vyhodnocení dopadů předchozích obdobných úprav zakládá zcela neodůvodněnou nerovnost mezi jednotlivými skupinami dlužníků a věřitelů.

„Evidentní předvolební populismus některých poslanců může poškodit nespočet věřitelů.  Návrh opomíjí nejen velké systémové věřitele, kteří kvůli neustálému omezování přicházejí o razantní sumy, ale především drobné věřitele, kteří bývají na vymožení svých pohledávek často existenčně závislí,“ varuje Jan Mlynarčík. Zákon také opomíjí situaci některých dlužníků, jejichž exekuce by již mohla být provedena a jejichž životy mohly být oproštěny od exekučních omezení. Tito dlužníci však kvůli plošnému zákazu provádění mobiliárních exekucí musí i nadále nést tíhu exekuce, přestože již mohla dávno skončit.

Součástí návrhu bylo i navýšení chráněné finanční částky na účtech dlužníků na čtyřnásobek životního minima bez ohledu na to, že sněmovna tento návrh opakovaně odmítla a naopak schválila, že od 1. 4. 2021 má na účtech dlužníků zůstávat trojnásobek životního minima. To vše za situace, kdy se od 1. 4. 2020 zvýšila částka životního minima jednotlivce o 13 %.

Jedná se již o třetí protiústavní zásah do výkonu exekuční činnosti. „Stát na jednu stranu tvrdí, že chce chránit povinné v exekucích vedených soudními exekutory, na druhou stranu veškeré jím vedené exekuce, prováděné stejnými prostředky finanční správou, celní správou apod., probíhají i nadále bez jakýchkoli omezení,“ dodává Jan Mlynarčík.  Totéž platí i o prodejích movitých věcí v insolvenci, které nebyly nikterak omezeny. Zakládá se tak faktická nerovnost mezi jednotlivými dlužníky podle toho, zda dluží státu nebo soukromému subjektu.

Exekutorská komora ČR opakovaně upozorňuje na to, že plošná opatření nemají význam a že je potřeba cílená pomoc. K tomu slouží návrhy na odklad exekuce, kteří mohou povinní podat a které následně posuzují soudní exekutoři v nynější situaci velmi shovívavě. Stát bohužel kapituluje na vymahatelnost práva a přehlíží, že tímto způsobem za chvíli nebude mít kdo dluhy vymáhat.


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.