Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

EKČR varuje: Schválení novely exekučního řádu by snížilo vymahatelnost práva. 6 klíčových bodů ukazuje, v čem je zákon špatný.

 

PRAHA (13. dubna 2021) – Tento týden by měla Poslanecká sněmovna hlasovat o vládní novele exekučního a občanského soudního řádu. Předloha však trpí zásadními nedostatky a neodsouhlasila ji ani Legislativní rada vlády. Exekutorská komora ČR si váží toho, že zákonodárci vynaložili na přípravu novely velké úsilí, ale po enormním množství vzájemně vnitřně nesouladných pozměňovacích návrhů by její schválení znamenalo výrazné snížení vymahatelnosti práva a celou řadu závažných problémů.                              

„Společnost potřebuje komplexní a smysluplný exekuční řád. Současné znění novely a pozměňovací návrhy však budou mít negativní dopad na věřitele a nahrají nepoctivým dlužníkům,“ říká prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík.

Exekutorská komora ČR dlouhodobě podporuje princip tzv. místní příslušnosti, která je podle ní jediným řešením problematiky mnohočetných exekucí. „Bohužel se zdá, že žádný z návrhů teritoriality, tedy ani návrh nepravé teritoriality, nezíská potřebnou podporu. Alespoň vítáme, že byl z návrhu vypuštěn tzv. sněhulák,“ dodává Jan Mlynarčík.

Další pozměňovací návrhy, které byly v Poslanecké sněmovně předloženy, jsou však často vzájemně nesouladné nebo jsou legislativně nezvládnuté, protože byly předloženy na poslední chvíli. Části z nich dokonce chybí dostatečné odůvodnění.

Exekutorská komora ČR odmítá zejména návrh tzv. milostivého léta neboli odpuštění dluhů, které umožní zastavit exekuci, pokud povinný uhradí jistinu. „Návrh na první pohled uleví mnoha povinným, kterým tak postačí zaplatit pouze jistinu a nepatrnou částku nákladů exekuce. Na druhou stranu však existují oblasti, lidé a subjekty, na něž tento pozměňovací návrh vůbec nepamatuje a které přímo ohrožuje. Jedná se především o stát, kraje, obce, ale také třeba zdravotní pojišťovny. Nahrál by také nepoctivým dlužníkům, kteří by nemuseli platit úroky, poplatky a další příslušenství svých závazků. Chránil by tak plošně i ty, kdo si to nezaslouží, a to na úkor většiny,“ vysvětluje nekoncepční regulace Jan Mlynarčík.

Ve hře je také protiústavní návrh na snížení odměn soudních exekutorů o třetinu, úpravy povinných záloh nebo pravidelné rozesílání spisů poštou bez jakékoliv úhrady a ochrany osobních údajů. V neposlední řadě Exekutorská komora ČR zpochybňuje další omezování mobiliárních exekucí.

„Mobiliární exekuce byly opět dočasně omezeny v minulém týdnu, kdy byl Senátem PČR odsouhlasen návrh na moratorium do 30.6.2021. To dává věřitelům ještě naději na to, že jejich pohledávky začnou být spláceny v létě. Kdyby ovšem došlo k omezení mobiliárních exekucí trvale, situace se může radikálně zhoršit. Již teď evidujeme případy druhotné platební neschopnosti, jelikož pro mnohé věřitele jsou splátky klíčovým a jediným příjmem,“ vysvětluje Jan Mlynarčík možné následky dalších restrikcí.

Za dvacet let, kdy v České republice začali soukromí soudní exekutoři existovat, doznal exekuční řád více než padesáti novelizací, v jejichž důsledku je vedení exekuce čím dál tím složitější a náročnější, a to jak časově, tak finančně. Nesystematické změny zavedené státem mají za následek neúměrné zvýšení ochrany dlužníků a na druhé straně razantní zkrácení práv věřitelů. Rozhodně nejsou řešením exekuční problematiky, naopak úpravy vymáhání zapříčiňují další zadluženost.

Klíčové body, se kterými Exekutorská komora ČR nesouhlasí:

1.     Neústavní návrh tzv. milostivého léta

2.     Nevhodný způsob regulace marných exekucí (povinné zálohy)

3.     Snížení odměn soudních exekutorů

4.     Nepromyšlené zkrácení legisvakance

5.     Regulace zasílání spisů poštou

6.     Nelogické omezení mobiliárních exekucí


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.