Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Sněm soudních exekutorů zvolil nové prezidium

Brno (30. 4. 2021) – Na včerejším sněmu soudních exekutorů bylo zvoleno nové prezidium Exekutorské komory České republiky. Sněm, jehož se zúčastnilo téměř 120 soudních exekutorů, si do svého vedení přesvědčivým způsobem zvolil Mgr. Jana Mlynarčíka, který se ujme funkce prezidenta, Mgr. Martina Tunkla, který byl zvolen viceprezidentem, JUDr. Vendulu Flajšhansovou, Mgr. Pavlu Fučíkovou a Mgr. Pavla Tintěru. Nově zvolené prezidium naváže na činnost předcházejícího vedení, jemuž skončil mandát ke dni 6. 4. 2021.

„Soustředit se musíme především na racionální legislativní úpravu exekuční činnosti. Jediným smysluplným řešením je tvorba nového moderního a jednoduchého exekučního řádu, jehož součástí bude úprava místní příslušnosti soudních exekutorů a který odstraní některé systémové nedostatky stávající úpravy exekučního řízení,“ prohlásil staronově zvolený prezident Mgr. Jan Mlynarčík. Činnost Komory se v nejbližší budoucnosti zaměří primárně na problematickou novelu exekučního řádu, kterou bude zanedlouho projednávat Senát.

Prezidium se bude i nadále věnovat celospolečenské osvětě ve vztahu k osobě soudního exekutora, exekuční činnosti a dluhové problematice obecně. „Potřebujeme být aktivní hlavně na sociálních sítích, kde se v současnosti odehrávají ty největší bitvy o veřejné mínění,“ dodává Mgr. Martin Tunkl, nový viceprezident Exekutorské komory ČR. Rozšiřovat se také bude rozsah statistických informací, které Komora poskytuje již v současnosti. Jedním z mnoha cílů je také zefektivnění komunikace mezi soudními exekutory a exekučními soudy. V tomto ohledu bude prezidium prosazovat elektronizaci a digitalizaci všech procesů tak, aby kupříkladu i výměna exekučních spisů mezi exekutorem a soudem mohla proběhnout bez obstarožních kompaktních disků.

„Činnost soudního exekutora by neměla být omezena pouze na vykonávání exekučních titulů. Současné evropské trendy směřují k rozšíření dalších činností soudních exekutorů například na oblast mimosoudního vymáhání pohledávek (amicable recovery), provádění smírčích a mediačních řízení. I tímto směrem se proto bude činnost nového prezidia ubírat,“ uzavřel Mgr. Mlynarčík, prezident Exekutorské komory České republiky.

 

 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.