Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR: Ze schválené novely máme rozporuplné pocity, ustanovení o zániku nároku exekutora na úhradu nákladů exekuce napadneme u Ústavního soudu

PRAHA (10. června 2021) – Senát Parlamentu ČR dnes vrátil Poslanecké sněmovně novelu exekučního a občanského soudního řádu k projednání s řadou změn. Exekutorská komora ČR oceňuje snahu senátorů napravit mnoho vad v návrhu novely schváleném Poslaneckou sněmovnou, ale i přesto je stále plná rozporuplných nařízení. Ustanovení o tom, že soudní exekutor nemá nárok na úhradu nákladů na řádně vedená, avšak bezvýsledná řízení, které exekutoři považují za protiústavní, bude napadeno u Ústavního soudu.

„Vážíme si úprav, které povedou k větší šanci novelu zákona vůbec v praxi uplatnit. Ale i přes snahu horní komory máme rozporuplné pocity, jak bude možné nová nařízení zrealizovat. Samozřejmě nás velmi mrzí, že Senát nevyužil šanci na schválení místní příslušnosti, která by výrazně pomohla stabilitě vymáhání práva, a proto ji dlouhodobě prosazujeme,“ komentuje výsledky dnešního jednání prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík.

Proti kontroverznímu návrhu, který na poslední chvíli vzešel z jednání senátních výborů, týkající se zániku nároku soudních exekutorů na úhradu nákladů exekuce, bude-li exekuce v některých případech zastavena, připravuje Exekutorská komora ČR žalobu k Ústavnímu soudu. „Návrh zasahuje do práva exekutora na úhradu nákladů exekuce. Vzhledem k předchozím výrokům Ústavního soudu nepochybujeme o tom, že budeme úspěšní,“ upřesňuje Jan Mlynarčík. 

Exekutorská komora ČR také nesouhlasí s retroaktivními účinky novely dříve zahájených exekucí. Dle návrhu Senátu by byly zastaveny i nynější šestileté a starší marné exekuce, a to již od roku 2023, tedy rok po předpokládané účinnosti novely.

Exekutoři dále upozorňují, že nastane-li po účinnosti zákona chaos v aplikaci ustanovení o soupisu všeho majetku z důvodu nepřipravenosti rejstříku zahájených exekucí vedeným ministerstvem spravedlnosti, není ho možné přičítat soudním exekutorům, protože před tímto problémem všechny včas varovali.

V případě přijetí novely exekučního a občanského soudního řádu povedou schválená ustanovení každopádně k dalším a vyšším výdajům spojeným s vymáhání práva a to nejen u soudních exekutorů, ale u všech účastníků řízení. Navíc bude podle exekutorů docházet k mnohým nedorozuměním, protože si jednotlivé body novely odporují a bude velmi složité všechna nová pravidla uvést do praxe.

 

 

 


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.