Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR: Schválená novela exekuční prostředí příliš nezlepší, stát promarnil šanci na změnu

PRAHA (7. července 2021) – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes schválila novelu exekučního a občanského soudního řádu se změnami, které minulý měsíc projednal Senát. I přesto má schválená novela mnoho vad a je plná rozporuplných nařízení. Ustanovení o tom, že soudní exekutor nemá nárok na úhradu nákladů na řádně vedená, avšak bezvýsledná řízení, které exekutoři považují za protiústavní, bude napadeno u Ústavního soudu.

„Kvitujeme, že byly přijaty změny navržené Senátem. Nicméně naše obavy, že některá nová nařízení bude možné zrealizovat jen velmi obtížně nebo vůbec, bohužel přetrvávají. Některé schválené změny si totiž odporují, a proto bude velmi složité všechna nová pravidla uvést do praxe.

Za zcela zásadní však považujeme skutečnost, že novela neobsahuje klíčové úpravy, které by mohly významně pomoci ve stabilitě vymáhání práva. Mluvím například o principu jeden dlužník, jeden exekutor a o nezávislém přidělování exekučních případů podle místní příslušnosti exekutora,“ komentuje výsledky dnešního jednání prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík.

Proti změně zákona, která se týká zániku nároku soudních exekutorů na úhradu nákladů exekuce, pokud bude exekuce zastavena podle nových pravidel, připravuje Exekutorská komora ČR žalobu k Ústavnímu soudu. „Tento návrh významně zasahuje do práva exekutora na úhradu jeho nákladů exekuce. Vzhledem k předchozím výrokům Ústavního soudu nepochybujeme o tom, že budeme úspěšní,“ upřesňuje Jan Mlynarčík.

Exekutorská komora ČR se již také dříve vymezila proti retroaktivním účinkům novely dříve zahájených exekucí. Podle schválené novely budou zastavovány i nynější šestileté a starší marné exekuce, a to již od roku 2023, tedy rok po předpokládané účinnosti novely.

Každopádně povedou schválená ustanovení k dalším a vyšším výdajům spojeným s vymáhání práva, a to nejen u soudních exekutorů, ale u všech účastníků řízení.

 


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.