Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vzor návrhu na odklad exekuce je ke stažení na webu Exekutorské komory ČR

Praha (9. červenec 2021) – Na základě událostí posledních dnů se Exekutorská komora ČR rozhodla zpřístupnit na svých webových stránkách vzor návrhu na odklad exekuce. Chce tak usnadnit co nejvíce situaci osobám v exekuci, které byly postiženy tornádem.

Exekutorská komora ČR se i nadále bude snažit být maximálně nápomocna řešení situace lidí, kteří byli postiženi přírodní katastrofou, o čemž prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Jan Mlynarčík informoval i hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Prezident Exekutorské komory ČR dále zopakoval, že současná právní úprava na podobné situace pamatuje, např. návrhem na odklad anebo návrhem na zastavení exekuce. V této souvislosti informoval, že vzor návrhu na odklad exekuce najdou žadatelé na www.ekcr.cz v sekci Poradny, záložka vzory a formuláře. Přímý odkaz je https://www.ekcr.cz/1/poradny/2865-vzory-a-formulare.

Exekutorská komora je připravena spolupracovat i s neziskovými organizacemi, zejména s těmi, které se podílejí na organizování pomoci, aby spolu s nimi přispěla k řešení nelehké situace lidí postižených tornádem. S některými organizacemi je již v přímém kontaktu. Prezident Komory vyjádřil přesvědčení, že tato mimořádná situace bude v rozhodování soudních exekutorů řádně zohledňována. V tomto duchu ostatně vydala Komora i doporučení směrem k soudním exekutorům. Exekutorská komora ČR ujišťuje, že výplaty pojistných plnění určených na úhradu vzniklých škod postihovat soudní exekutoři nemohou. Exekuci by neměly podléhat ani finanční prostředky, o nichž zvláštní zákony nebo jiné obecně závazné právní předpisy stanoví, že mohou být použity jen na určené účely, což se týká i darů nebo příspěvků ze sbírek. Podobně se to bude týkat i materiální pomoci postiženým lidem. Je nicméně důležité, aby žadatelé předem oznamovali poskytovatelům pomoci, že jsou v exekuci, a poté kontaktovali příslušného exekutora. Uvědomujeme si všichni, že postižení lidé mají nyní jiné problémy, proto jim nabízíme tuto formu pomoci. 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.