Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vzor návrhu na odklad exekuce je ke stažení na webu Exekutorské komory ČR

Praha (9. červenec 2021) – Na základě událostí posledních dnů se Exekutorská komora ČR rozhodla zpřístupnit na svých webových stránkách vzor návrhu na odklad exekuce. Chce tak usnadnit co nejvíce situaci osobám v exekuci, které byly postiženy tornádem.

Exekutorská komora ČR se i nadále bude snažit být maximálně nápomocna řešení situace lidí, kteří byli postiženi přírodní katastrofou, o čemž prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Jan Mlynarčík informoval i hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Prezident Exekutorské komory ČR dále zopakoval, že současná právní úprava na podobné situace pamatuje, např. návrhem na odklad anebo návrhem na zastavení exekuce. V této souvislosti informoval, že vzor návrhu na odklad exekuce najdou žadatelé na www.ekcr.cz v sekci Poradny, záložka vzory a formuláře. Přímý odkaz je https://www.ekcr.cz/1/poradny/2865-vzory-a-formulare.

Exekutorská komora je připravena spolupracovat i s neziskovými organizacemi, zejména s těmi, které se podílejí na organizování pomoci, aby spolu s nimi přispěla k řešení nelehké situace lidí postižených tornádem. S některými organizacemi je již v přímém kontaktu. Prezident Komory vyjádřil přesvědčení, že tato mimořádná situace bude v rozhodování soudních exekutorů řádně zohledňována. V tomto duchu ostatně vydala Komora i doporučení směrem k soudním exekutorům. Exekutorská komora ČR ujišťuje, že výplaty pojistných plnění určených na úhradu vzniklých škod postihovat soudní exekutoři nemohou. Exekuci by neměly podléhat ani finanční prostředky, o nichž zvláštní zákony nebo jiné obecně závazné právní předpisy stanoví, že mohou být použity jen na určené účely, což se týká i darů nebo příspěvků ze sbírek. Podobně se to bude týkat i materiální pomoci postiženým lidem. Je nicméně důležité, aby žadatelé předem oznamovali poskytovatelům pomoci, že jsou v exekuci, a poté kontaktovali příslušného exekutora. Uvědomujeme si všichni, že postižení lidé mají nyní jiné problémy, proto jim nabízíme tuto formu pomoci. 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.