Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce Exekutorské komory ČR na tvrzení obsažená v článku „Naletěli podvodníkům, po deseti letech na ně pojišťovny posílají exekutory“

Zpravodajský portál Seznam Zprávy publikoval dne 3. 8. 2021 článek s výše uvedeným názvem (dostupný zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/naleteli-podvodnikum-po-deseti-letech-na-ne-pojistovny-posilaji-exekutory-170805). Z uvedeného článku se podává, že vykonavatel soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3, měl údajně povinné zanechat výzvu ke komunikaci se soudním exekutorem obsahující osobní údaje na vchodových dveřích bytového domu v místě bydliště matky povinné. Povinná zde však dle svých slov již několik let nebydlí. Podle vyznění článku se má jednat o běžnou praxi.

Exekutorská komora ČR předně považuje za zcela neprofesionální jednání ze strany autora článku i redakce, že si před publikací článku neověřili jednostranně podané informace u stavovské organizace soudních exekutorů, příp. u dotyčného soudního exekutora, který jediný zodpovídá za činnost svých zaměstnanců v rámci exekuce. Pokud by se redakce Seznam Zpráv na Exekutorskou komoru ČR obrátila, zjistila by a mohla by objektivně informovat o tom, že k vylepování těchto výzev v praxi nedochází. Nejedná se proto o „běžnou praxi“. Totéž se ostatně uvádí i v tiskové zprávě dotyčného soudního exekutora (dostupná zde: http://www.eupha3.cz/8-novinky/360-tiskova-zprava-ke-clanku-redakce-seznam-zpravy-3-8- 2021.html). Ze sdělení soudního exekutora se nadto podává, že předmětná výzva se nacházela v uzavřené a zapečetěné obálce.

Exekutorská komora ČR dbá na to, aby veškeré písemnosti soudních exekutorů byly doručovány zákonným způsobem a aby se dbalo na řádnou ochranu osobních údajů povinných i dalších dotčených osob. Nelze samozřejmě vyloučit, že v praxi může dojít k ojedinělým excesům, ty však nelze v žádném případě považovat za běžnou praxi, neboť i Komora by to v rámci dohledové činnosti postihovala. Zarážející přitom je, že si povinná na tvrzený postup u dohledového orgánu nestěžovala. S ohledem na výše uvedené vyzývá Exekutorská komora ČR redakci Seznam Zpráv, aby si napříště v relevantních věcech vždy vyžádala stanovisko dohledového orgánu nad činností soudních exekutorů, což by mělo být v zájmu objektivní novinařiny.

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.