Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora se připojuje k výzvám Zastavte dětské exekuce

 

Počty dětských exekucí stále padají dolů, nové dětské exekuce se prakticky nenařizují. I přesto jich podle aktuálních statistik je v současné době vedeno necelých 1800. Exekutorská komora ČR se proto připojuje k výzvám, aby věřitelé vymáhání dětských exekucí zastavili. Komora také doporučuje zákonným zástupcům, aby v případě zjištění staršího či novějšího dluhu okamžitě kontaktovali věřitele - tedy ve většině případů obec či dopravní podnik - a požádali o zastavení exekuce.

Dětské exekuce až na extrémní případy typu, např. „podnikajících“ nezletilců, skutečně do moderní společnosti nepatří. Bohužel exekutorům nezbývalo nic jiného, než tyto exekuce provádět. Pokud věřitel chtěl svoji pohledávku vymáhat v exekuci a soud o jejím zahájení rozhodl, exekutorovi nezbylo nic jiného, než tuto exekuci provést. Konečně i my sami máme děti a uvědomujeme si složitost situace, do které se nezletilé dítě dostane. Tam, kde však rodičovská péče a odpovědnost selhává, musí existovat mechanismy, jak nechtěnému problému zabránit,” vysvětluje Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR.

Díky úpravě zákonů v oblastí dětských exekucí (naposledy jde o novelu občanského zákoníku a občanského soudního řádu, která se stala účinnou od 1. července 2021) v budoucnu očekává EKČR zcela minimální počty nezletilých v exekuci. Stále jich ale vedeno necelých 1800. EKČR připojením se k výzvám na věřitele věří, že jejich počet se v blízké budoucnosti přiblíží k nule.

Nejčastějšími důvody dětských exekucí jsou (či spíše byly) poplatky za odpad a různé pokuty jako např. jízdy na černo, půjčovné v knihovnách, příp. předlužená dědictví. Je tedy primárně na věřitelích, tj. dopravních podnicích a obcích či městech, jak rychle se danou situaci podaří vyřešit. Vše se urychlí tím, že zákonní zástupci sami začnou s těmito věřiteli jednat. Počet nezletilých v exekuci klesl za posledních 8 měsíců téměř o čtvrtinu. Nejvíce těchto nezletilých povinných se nachází v Plzeňském a Ústeckém kraji a v Hlavním městě Praha“, dodává Jan Mlynarčík.  

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.