Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Počty dlužníků letos navzdory očekáváním poklesly, hlásí Exekutorská komora. O čtvrtinu se snížil počet nezletilých v exekuci

 

Exekutorská komora ČR v současnosti eviduje celkem 711 939 fyzických osob v exekuci. Navzdory některým katastrofickým prohlášením celkový počet dlužníků nakonec meziročně poklesl, a to o cca 8 tisíc. Příznivý trend lze vysledovat i v další oblasti – snižování počtu nezletilých dlužníků, kterých je teď skoro o čtvrtinu méně než na konci loňského roku.

Obecně se v důsledku proticovidových opatření očekávalo, že se počet dlužníků bude zvyšovat, zejména v období okolo loňských Vánoc. „Tyto scénáře se naštěstí nenaplnily,“ komentuje data Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR: „Místo toho tu máme o zhruba 8 tisíc dlužníků méně, což je určitě dobrá zpráva. Samotný počet exekucí se sice mírně navýšil, ale to se vzhledem ke všem vládním i samoregulačním opatřením muselo očekávat.“ Komora nyní eviduje v České republice celkem 711 939 osob v exekuci, ještě loni v listopadu to bylo 719 503.

 

Změna v počtu exekucí, o které hovoří Mlynarčík, se týká jednotlivých exekučních případů vedených proti fyzickým osobám. V tomto ohledu došlo k mírnému vzestupu počtu exekucí z cca 4,3 milionu na 4,5 milionu. Důvod nárůstu počtu exekucí je nutno spatřovat především ve speciálně přijatých moratoriích na provádění exekucí obsažených v tzv. zákonech Lex Covid I, II a III, kvůli kterým nebylo možné exekuce efektivně provádět a ukončovat. 

 

Nárůst počtu exekucí se projevil především v oblasti vícečetných exekucí, neboť například fyzických osob s jednou exekucí je o 4 % méně než v loňském roce. Naopak sledujeme větší počet exekucí na osobu, který se zvýšil z loňského čísla 5,77 na 6,43. Převážně z tohoto důvodu Exekutorská komora ČR setrvale usiluje o možnost jednoduchého zastavování bezvýsledných exekucí. „Doufejme, že text aktuální novely exekučního a občanského soudního řádu přispěje k alespoň částečnému řešení tohoto problému, když už jiná a účinnější řešení – například v podobě přidělování exekucí soudem – nebyla schválena,“ dodává Mlynarčík.

 

Ve sledovaném období také výrazně poklesl počet nezletilých dlužníků. Zatímco na konci roku 2020 jich ještě bylo 2 220, letos se jich s dluhy potýká jen 1 723, tedy o 497 méně. Prezident Exekutorské komory ČR předestřel důvody, proč tomu tak je: „To je velmi pozitivní trend, který se dá připisovat veřejnému tlaku na věřitele, kteří takové exekuce vedli, relevantní judikatuře a v neposlední řadě také nedávné a dlouho očekávané změně občanského zákoníku. Ať už jsou důvody jakékoliv, je jasné, že dochází k poměrně rychlému zastavování exekucí vůči nezletilým. Pokles o 23 % je bezpochyby dokladem toho, že se situace začíná vyvíjet správným směrem.“

 

S tím koresponduje i změna profilu průměrného povinného. Nyní je jím muž (v 58 % případů), kterému je cca 45,7 let. Největší zadluženost nadále sužuje tradičně problematické regiony především v Severočeském kraji. Nelichotivé statistice opět vévodí trojice Most, Ústí nad Labem a Chomutov. V těsném závěsu za nimi jsou ale další dva severočeské okresy – Teplice a Děčín. Regiony vykazující nejmenší zadluženost bychom naopak hledali po různých koutech republiky. Patří mezi ně třeba Brno-venkov, Praha-západ, Praha-východ nebo Zlín. Možná překvapivě ale celorepublikové prvenství náleží Žďáru nad Sázavou v kraji Vysočina.

 

Ve vztahu k informování veřejnosti o exekucích v České republice je mnohdy některými neziskovými organizacemi zmiňován údajný nedostatek statistických dat. S tím však Exekutorská komora ČR zásadně nesouhlasí. Data uveřejňuje v pravidelných intervalech a jsou volně dostupná na adrese https://statistiky.ekcr.info/, kde lze nalézt statistiky roztříděné podle mnoha kritérií a dostupné i ve zpracovatelné nebo geograficky interaktivní podobě. V tomto směru je Exekutorská komora ČR prakticky evropský unikát. Prezident Mezinárodní unie soudních exekutorů Marc Schmitz už v minulosti zmiňoval, že většina států Evropy tato data nesleduje, nezveřejňuje, nebo je dokonce ani nevlastní. Dle jeho slov je to případ např. Belgie, Francie, Nizozemska, Lucemburska a dalších. 

 

 

 

 

 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.