Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Prohlášení Exekutorské komory ČR

Exekutorská komora ČR v souvislosti s některým veřejně publikovanými
postoji a stanovisky věřitelů ohledně aplikace milostivého léta
opakovaně sděluje, že soudní exekutoři postupují při vymáhání exekučních
titulů podle zákonem daných pravidel a nikoli podle "přání a pokynů"
různě zainteresovaných osob. Pravidla pro využití Milostivého léta jsou
v zákonném textu napsána natolik nejasným způsobem, že připouštějí
několik srovnatelných výkladů. Soudní exekutoři nemohou nést odpovědnost
za text zákona, k němuž odborná veřejnost i komentářová literatura
přistupuje různými způsoby a jejichž autoři připouštějí různé výklady.
Stejně tak nelze činit celý exekutorský stav odpovědný za odlišný právní
výklad takového předpisu v ojedinělých případech.


Nutno dodat, že závazný výklad právních předpisů náleží v demokratickém
právním státě pouze a výhradně soudům. Má-li věřitel za to, že jím
vybraný soudní exekutor vymáhá něco, co nechce či nevyžaduje, může
kdykoli, i nyní v průběhu Milostivého léta, podat návrh na zastavení
exekuce. Pakliže oprávněný chce vést exekuci, tak je vedena, nechce-li
vést exekuci, tak ji nevede, nebo ji nechá zastavit. Jestliže chce vést
exekuci pouze zčásti, tak ji vede jen zčásti nebo ji nechá zčásti
zastavit. Namísto urputné snahy některých věřitelů zachovat si mediální
tvář by bylo vhodnější, aby svoji vůli jasně deklarovali vůči
exekutorovi zákonem předvídaným procesním postupem.

 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.