Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

EK ČR: Milostivé léto využili lidé s nižším počtem exekucí, stát „odpustil“ více než jednu a půl miliardy na příslušenství

Patnáct tisíc lidí zbavených exekuce a 1,55 mld., která bude chybět ve veřejných rozpočtech – to je podle statistik EK ČR finální účet za milostivé léto. Data dále ukázala na malou aktivitu dlužníků.

Milostivé léto zcela zbavilo exekucí 15 tisíc lidí. Podle údajů EK ČR se ale nesnížil průměrný počet exekucí na jednoho dlužníka (tj. v ČR aktuálně 6,37), do ML se tedy zapojili spíše lidé s nižším počtem exekucí.

Podle původních odhadů se milostivé léto mohlo týkat až 1,3 milionu exekucí. Nakonec exekutoři v jeho rámci zastavili pouhých 42 tisíc případů (tj. 3,2%). Aktivní přístup a úhradu zaznamenali pak u zhruba dvou třetin z celkového množství zastavených exekucí. Počet žádostí o vyčíslení dlužné jistiny byl malý (51 tisíc případů), ochota dlužníků řešit jejich finanční situaci byla tedy nízká.

Překvapilo mě, jak malý zájem měli o tuto dobročinnou akci ze strany státu samotní dlužníci. Přitom mnozí na ní mohli opravdu vydělat. Pokud ani takto velkoryse nabídnuté řešení  nepřiměje některé lidi, aby dostáli svým závazkům vůči věřiteli, pak opakování ML je  přinejmenším diskutabilní,“  říká prezident EK ČR Jan Mlynarčík.

Veřejné rozpočty přišly kvůli ML o více než jednu a půl miliardy korun na odpuštěném příslušenství. Podle odhadů EK ČR by z této částky exekutoři mohli vymoci až 900 milionů korun. Naopak veřejnoprávním věřitelům se vrátilo 390 milionů korun.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek ocenil práci Exekutorské komory a obdržená data. „Díky aktuálním číslům získaných od exekutorů máme přehled o tom, jaký byl o milostivé léto zájem. A také plníme část Programového prohlášení vlády, kde jsme se zavázali vyhodnotit dopad exekucí,“ doplnil ministr spravedlnosti.

Milostivé léto umožnilo fyzickým osobám zbavit se dluhů u zákonem vyjmenovaných oprávněných věřitelů. Dlužník musel zaplatit dluh na jistině spolu s poplatkem exekutorovi ve výši 750 korun,  a to mezi 28. říjnem 2021 a 28. lednem 2022.

 

Milostivé léto v číslech

Předložená data vyplývají ze statistického sběru informací získaných přímo od jednotlivých soudních exekutorů, jejichž data byla porovnávána s údaji z Centrální evidence exekucí.

I. Statistické výstupy (ke dni 24. 3. 2022)

 A. Počty zastavených exekucí v ML

Celkový počet exekucí, u kterých povinní mohli využít výhod ML

1,3 milionu exekucí

Celkový počet exekucí, v kterých povinní měli benefit z ML

42 000, tj. 3,2% případů

Celkový počet žádostí o vyčíslení jistiny pro účely ML

51 000

Milostivého léta využili povinní pouze ve 3,2 % z celkového potenciálního okruhu právní úpravou milostivého léta dotčených exekucí.

 B. Počty dlužníků

Celkový počet dlužníků, kteří využili ML a nadále již nemají žádnou pravomocnou exekuci

15 000

Z celkového počtu povinných fyzických osob evidovaných v Centrální evidenci exekucí (cca 712 000) mělo ML zcela očišťující efekt u 2,1%. Případy typu „dlužník s 6 exekucemi uhradil 3 exekuce v rámci ML“ byly minoritní.

 C. Zaplacené jistiny / Odpuštěné příslušenství

Celkově odpuštěné příslušenství

1,55 mld. Kč

Celkový souhrn aktivně uhrazených jistin v rámci ML od 28. 10.2021 do 28. 1. 2022

390 mil. Kč

Průměr odpuštěného příslušenství na 1 exekuci

37 000 Kč

Průměrná výše aktivně uhrazené jistiny v rámci ML od 28. 10.2021 do 28.1.2022

14 000 Kč


Úhrnná výše odpuštěného příslušenství dluhů výrazně přesahuje celkovou výši jistin uhrazených v rámci milostivého léta. ML nepochybně přineslo do veřejných rozpočtů také část finančních prostředků, které by byly vymoženy obtížněji nebo v dlouhodobějším horizontu. Celkově však jejich výše nemůže vyvážit prostředky, o které veřejné rozpočty přišly.

K tomu z veřejných zdrojů např.:

https://www.cesivpravu.cz/blog/milostive-leto-obcim-moc-nepomohlo-nekde-ziskali-od-dluzniku-zpet-jen-drobne

https://nasregion.cz/plzen-obeslala-vsechny-sve-dluzniky-v-ramci-milostiveho-leta-zastaveny-byly-desitky-exekuci-262707/

https://www.c-budejovice.cz/milostive-leto-zustalo-temer-bez-odezvy

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/plzen-obeslala-vsechny-sve-dluzniky-v-ramci-milostiveho-leta-byly-zastaveny-desitky-exekuci.aspx


Tiskové oddělení Exekutorské komory ČR

E-mail: mluvci@ekcr.cz

Telefon: +420 731 191 601

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.