Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Prohlášení prezidenta EK ČR Jana Mlynarčíka k opakování milostivého léta

 

Milostivé léto mělo být původně mimořádné a ojedinělé, ostatně tak ho zákonodárci představili veřejnosti, u toho mělo zůstat. Stát přišel o 1,55 mld na odpuštěném příslušenství dluhů, což několikanásobně převýšilo vymoženou částku na jistinách. Opakování ML bereme jako rozhodnutí zákonodárců, nicméně  takto bude ochota dlužníků platit dluhy čím dál menší. Budou jednoduše spoléhat na to, že jim je časem někdo odpustí. Během prvního ML se povedlo soudním exekutorům zastavit necelých 50 tisíc exekucí, autoři ML přitom počítali s více než milionem zastavených exekucí.

Přes určité navýšení ani odměna 1500 korun (při opakování ML) neodpovídá platnému exekučnímu tarifu. Ten se už zhruba 15 let nezměnil. Razantně se přitom zvýšily všechny provozní náklady – mzdy, poštovné i energie. Nic z toho nehradí exekutorům stát, přestože z ukončených exekucí dostává DPH. Pro všechny soudní exekutory bude opakování ML znamenat opět obrovskou administrativní zátěž. A mimo jiné také „bezplatnou“ poradenskou činnost. Na jednotlivé jednotlivé úřady se i tentokrát budou obracet dlužníci s dotazy k ML, i když na jeho benefity nebudou mít vůbec nárok.

V tomto „druhém kole“ budeme navíc nepochopitelně opakovat chyby prvního ML. Ani tentokrát se totiž tato akce netýká správních a daňových exekucí, ačkoli jich stát vede statisíce. Opět chybí dobrovolnost na straně věřitele, zákon část jejich pohledávek jednoduše zrušil. Ve veřejném prostoru v posledních týdnech rezonují pojmy jako hospodárnost, šetření, finanční rozvaha. V takovou chvíli stát sebe, města, obce a své společnosti dobrovolně připravuje o majetek.  A soudní exekutory, ale také například advokáty,  o odměnu za odvedenou práci.      

 

Mgr. Jan Mlynarčík

soudní exekutor, prezident EK ČR

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.