Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

EK ČR: Soudní exekutoři odmítli aktuální ministerský návrh tarifu

Sněm soudních exekutorů v Brně jednomyslně odmítl návrh novely exekutorského tarifu předložený Ministerstvem spravedlnosti. Návrh podle nich ohrožuje vymahatelnost práva v České republice. Exekutoři chtějí adekvátní valorizaci náhrad nákladů exekuce.

Nové nastavení tarifu mělo napravit to, že navzdory silné inflaci a tíživé hospodářské situaci se stávající systém náhrad nákladů exekuce víc než 16 let nezměnil. Návrh MSp neodráží složitost a náročnost výkonu profese exekutora, zvyšující se nároky na odbornost. Nezohledňuje prodražování exekuční činnosti po novelách exekučního řádu (raketový nárůst administrativy, požadavky na kvalifikovanost zaměstnanců).

Sněm soudních exekutorů proto stávající návrh odmítl s tím, že namísto snížení tarifu musí naopak dojít k jeho zvýšení. „Návrh naši situaci neřeší. Náhrady nákladů exekuce navzdory raketové inflaci ve většině případů ministerstvo navrhuje snížit. Náklady na samotné provádění exekucí přitom vzrostly o více než 100%“, vysvětluje Jan Mlynarčík, prezident EK ČR.

Sněm upozornil také na nerovnosti  v ohodnocení právnických profesí. Soudní exekutoři požadují jejich odstranění tak, že dojde k obdobnému procentuálnímu navýšení odměn a paušálních náhrad výdajů jako u ostatních právnických profesí.

Práce soudního exekutora a jeho zaměstnanců vyžaduje vysokou míru kvalifikace a profesionality. Tu je nutné ekonomicky ocenit, aby byl exekutor konkurenceschopný na trhu práce. „Dnešní situace navíc tíživěji dopadá na nově jmenované exekutory a na exekutory působící v sociálně znevýhodněných regionech,“ říká k tomu Jan Mlynarčík . Podle něj není důvod k tomu, aby stát určoval odměny soudních exekutorů odlišně od ostatních právnických profesí jen proto, že vykonávají nepopulární činnost. Tu ale ke svému fungování potřebuje každý stát.

Na sněmu v Brně se také volilo nové složení důležitých komisí Exekutorské komory -  kárné, revizní a kontrolní.

Aktualizované složení komisí EK ČR:

 

https://www.ekcr.cz/1/organy-komory/601-organy-exekutorske-komory-ceske-republiky

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.