Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

EK ČR: Druhé kolo milostivého léta využil jen zlomek dlužníků

Soudní exekutoři zastavili během druhého ML něco málo přes 9.000 exekucí, svými rozhodnutími  dlužníkům odpustili úroky, úroky z prodlení, náklady řízení a penále (příslušenství) ve výši cca 370 milionů Kč. Celkový počet řízení, v nichž dlužníci mohli využít opakované milostivé léto, byl skoro 950 000 exekucí. Je to tedy podstatně méně než v prvním kole ML.

Velký vliv mělo zastavování marných bagatelních exekucí, ke kterému došlo v první polovině roku 2022. Ze systému proto už před zahájením ML II. vypadla velká část exekucí vedených např. k vymožení pokut za černé jízdy. Exekutoři na jistinách dluhů během druhého kola oddlužovací akce vymohli celkově asi 120 milionů korun. O něco vyšší byla odpuštěná částka na příslušenství – v prvním ML to bylo 37 tisíc korun, ve druhém 43 tisíc. „Větší příslušenství obvykle mají větší exekuce s většími jistinami, a vzhledem k tomu, že „malé exekuce s menšími jistinami a menším příslušenstvím" se u aktivních dlužníků zastavovaly už v prvním ML, teď došlo na ty větší,“ vysvětluje prezident EK ČR Jan Mlynarčík.

Využít opakovaného milostivého léta mohli opět dlužníci, kteří měli dluhy u veřejnoprávních subjektů – např. dopravních  podniků, zdravotních pojišťoven, obcí apod. „Chápeme snahu politiků zmírnit napětí ve společnosti a ulevit lidem v obtížné situaci. Nicméně stále trvá naše výhrada, že šlo o nesystémové řešení. Ukázalo, že řada dlužníků řešit svoje závazky vůbec nechce,“ říká  prezident EK ČR Jan Mlynarčík a dodává: „Energie a prostředky věnované na tuto akci jsme mohli věnovat změnám, které by měly větší efekt, např. debatě o řešení úpadkových situací, například zapojením exekutorů do spotřebitelských oddlužení“. Do budoucna by bylo podle jeho názoru vhodné zabývat se otázkou vzniku těchto dluhů a nikoli věc řešit s mnohaletým zpožděním navíc až samém konci celého řetězce.

Při zpracovávání dat EK ČR vycházela mimo jiné také z Centrální evidence exekucí. Konečná čísla ukázala, že v regionech s dlouhodobě největším počtem exekucí se opakované ML 2 nijak zásadně neprojevilo (Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj). Exekutorská komora ČR měla výhrady i k právní úpravě obou ML. Zejména upozorňovala na to, že výklad a aplikace takto napsaného zákona byla velmi problematická a sám stát k tomu vodítka neposkytl.

 

 ML1 (od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022)

Počet ukončených exekucí: 52 000

Počet exekucí, které mohly být zastaveny:  1.3 milionu

Odpuštěné příslušenství: 1,55 mld korun

Průměr odpuštěného příslušenství na 1 exekuci: 37.000 Kč

 

ML2 (od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022)

Počet ukončených exekucí: 9.104

Počet exekucí, které mohly být zastaveny:  946 514

Odpuštěné příslušenství: 370 milionů korun

Průměr odpuštěného příslušenství na 1 exekuci:  43.000 Kč

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.