Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

K lepší finanční gramotnosti lidí ve výkonu trestu přispějí další infopanely

Společný cíl si stanovila Vězeňská služba ČR s Exekutorskou komorou ČR a spolkem LIGHTHOUSE – zlepšení finanční gramotnosti lidí ve výkonu trestu a jejich orientace při řešení obtížných životních situací spojených s neschopností splácet dluhy. Problematiku spojenou s exekucemi nyní nově chodí přímo do věznic vysvětlovat soudní exekutoři spolu se zástupci spolku LIGHTHOUSE. Součástí projektu jsou i infopanely, které vězňům napovídají, proč a jak správně komunikovat s exekutorem.

Vězeňská služba tyto infopanely postupně rozmístí v prostorách věznic a vazebních věznic. Prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík zdůraznil, že jedním z cílů spolupráce je zlepšit aktivní přístup k řešení exekucí: "Přál bych si, abychom zbavili lidi takzvaného "pštrosího efektu" - tedy toho, že dělají, že jejich exekuce neexistují. Každý problém má řešení a můžeme ho společně najít. Doufám, že osvětová činnost ve spolupráci s Vězeňskou službou nám pomůže právě tohle zlepšit."

Vězeňská služba iniciativu spolku LIGHTHOUSE a Exekutorské komory vnímá jako prospěšnou a je připravena jejich společnou aktivitu podpořit a zapojit se do ní také. „Významné procento vězněných osob přichází do věznice již s finančními problémy. Ty se v průběhu uvěznění často dále prohlubují. Vítáme tedy uvedenou osvětovou a informační aktivitu," říká generální ředitel vězeňské služby Simon Michailidis. V tuto chvíli připravuje také společné memorandum mezi Vězeňskou službou ČR a Exekutorskou komorou ČR.

Spolek LIGHTHOUSE působí v českých věznicích už více než deset let, jeho zástupci pomáhají lidem ve výkonu trestu zorientovat se v záležitostech spojených s exekucemi, insolvencí aj. a také je řešit. "Velkým problémem u osob ve vězení je omezená dostupnost informací. Proto se již od založení v roce 2010 snažíme informace nejenom zprostředkovávat, ale také je do věznic přímo přinášet. A přesně o tom je i naše spolupráce s některými exekutorskými úřady. Ty se snažíme nyní skrze exekutorskou komoru navázat i na další projekty. Jednak je to standardizovaný projekt vězeňské služby na podporu finančního a dluhového vzdělávaní odsouzených FGDP a dále jeden z infomateriálů programu VIM – výukové a informační materiály," říká Petr Schneedörfler, předseda a ředitel spolku. Program VIM je otevřený všem neziskovým organizacím a umožňuje nastavit standardy v informování odsouzených o některých vybraných tématech. 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.