Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

EK ČR: Exekuční prostředí v ČR potřebuje pozitivní změny

Vyšší náhrady za zastavování bezvýsledných exekucí, nové nastavení exekučního tarifu a také zavedení minimálních srážek ze mzdy – to všechno by mohlo podle Exekutorské komory přispět k výraznému zlepšení exekučního prostředí v ČR. 

Vláda schválila (10.5.2023) paušální náhradu nákladů za zastavování bezvýsledných exekucí ve výši 750 Kč. Původní návrh, na kterém se shodla koalice, byl přitom 1 050 Kč. Nově navrhovaná částka není nijak ekonomicky podložená. Jedinou kvalifikovanou analýzu dodala ministerstvu spravedlnosti a dalším připomínkovým místům EK ČR. Z ní vyplývá, že  průměrné náklady spojené se zastavením exekuce jsou bezmála 3 000 korun.

„Jako pozitivní vnímáme, to že původní návrh zákona se žádnou náhradou pro soudní exekutory nepočítal, to se nyní zlepšilo. Budeme ale usilovat o navýšení náhrady za zastavování bezvýsledných exekucí alespoň na 1 750 Kč," dodává prezident EK ČR Jan Mlynarčík. Díky zastavování bezvýsledných exekucí by se mohlo v dohledné době zbavit všech exekucí až 80 tisíc lidí. „V praxi se nám podobně osvědčilo zastavování bagatelních exekucí, tam stát přiznal exekutorům náhradu  1 050 Kč. Paradoxně v  porovnání s bezvýslednými exekucemi šlo o výrazně jednodušší agendu," dodává Mlynarčík.

Exekutorská komora ČR také stále jedná o nové podobě exekutorského tarifu, v tuto chvíli se čeká na vypořádání připomínek. Komora zastává konzistentní názor, že v současné ekonomické situaci se nesmí snížit tarifní odměna ani náhrady nákladů. Naopak je nutné toto navýšit s ohledem na to, že došlo k úpravám tarifu i u jiných právnických profesí.

Jako nutné se ukazuje i nové nastavení srážek ze mzdy. Ty patří mezi tzv. „měkké" metody vymáhání a jsou pro dlužníka nejjednodušší cestou jak splácet dluhy. Nicméně v důsledku navyšování nezabavitelných částek jsou stále méně efektivní. „Usilujeme o zakotvení nějaké formy minimální srážky, která by se dlužníkovi ze mzdy srazila vždy. Je v zájmu dlužníka i věřitele, aby se tento způsob vymáhání zachoval," vysvětluje Jan Mlynarčík. Pokud nedojde ke změně a soudní exekutoři nebudou moci provádět srážky ze mzdy, budou nuceni sahat k více invazivním způsobům - mobiliární exekuce a prodej nemovitých věcí.

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.