Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Senior zpochybňuje exekuci, kterou nařídil soud (04.05.2012)

Česká televize odvysílala v pátek 4. května reportáž o Stanislavu Žákovi z Prachatic. Soud proti němu zahájil exekuci kvůli dluhu 360 korun a příslušným úrokům.
 
Na straně exekutora v tomto případě k žádnému pochybení nedošlo. Veškeré listiny byly podle předběžných informací EK doručeny řádně. Dlužník obdržel soudní rozhodnutí o zahájení exekuce a současně i výzvu exekutora, aby do 15 dnů dobrovolně zaplatil dlužnou částku. Pokud dlužník zareaguje včas, snižuje se odměna soudního exekutora o polovinu.
 
Pan Žák tvrdí, že dluh vznikl nejspíš omylem. Dluhy za telekomunikační služby jsou z roku 2008, on prý ale ukončil smlouvu už o rok dříve. Pokud je tomu tak, měl se dlužník bránit v tzv. nalézacím řízení (ještě před nařízením exekuce). V momentě, kdy exekuci nařídí soud a pověří exekutora jejím výkonem, nelze již dodatečně zkoumat oprávněnost pohledávky. Exekutor musí konat.
 
„Pan Žák v dubnu zjistil, že mu na bankovním účtu chybí přes 18 tisíc korun. V bance mu potom řekli, že jde o exekuční příkaz. Že je proti němu vedena exekuce, se pak oficiálně dozvěděl až za dalších 15 dní. Spolu s tím ale zjistil, že mu budou obstaveny i nemovitosti a strháván důchod,“ uvádí ČT. Nepochopení elementárních principů exekuce je však zřejmé.
 
Z dostupných informací vyplývá, že exekuční řízení je na samém počátku a dlužník se o něm dozvěděl včas a řádně. Žádný majetek ještě fakticky postihnut nebyl. Dle zákona se majetek dlužníka zjišťuje ještě předtím, než se dotyčný dozví o tom, že proti němu byla nařízena exekuce. Jinak by totiž hrozilo, že dlužník převede veškerý majetek jinam. Exekuční příkazy jsou sice vydány, ale nejsou realizovány. Pokud tedy respondent uvádí, že mu na bankovním účtu chybějí prostředky, jedná se o zkratkovité vysvětlení. Prostředky jsou totiž stále uloženy v bance. Exekutorovi by byly zaslány až po právní moci usnesení o nařízení exekuce.
 
V neposlední řadě je třeba uvést, že předžalobní výzva aktuálně není zákonným nárokem dlužníka. Věřitel ji podle současných pravidel zasílat nemusí. Uvažuje se o ní až v novele exekučního řádu.
 
 
Petra Báčová, tisková mluvčí EK
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.