Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 6. díl – exekuce pozastavením řidičského oprávnění (29.10.2012)

Praha, 29. října 2012 (EK ČR) – Odebírání řidičáků neplatičům výživného má umožnit novela exekučního řádu, která bude účinná od 1. ledna 2013. Jak bude tento režim vypadat v praxi?
 
Soudní exekutor bude moci vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění pouze v určitých typech případů. Postižitelní budou jen dlužníci, kteří svému nezletilému dítěti nezaplatili výživné. „Exekuční vymáhání alimentů je jednou z významných skupin pohledávek, jež soudní exekutoři vymáhají. Věřím, že v některých případech bude možnost pozastavit řidičské oprávnění účinným prostředkem, kterak dohnat dlužníka a přinutit ho k povinnosti platit výživné,“ říká Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory ČR.
 
Nový způsob exekučního postihu neplatiče výživného nebude sloužit k přímému zpeněžení majetku. Záměrem zákonodárců je motivovat dlužníka k zaplacení nedoplatků na alimentech.
 
Pokud soudní exekutor zjistí, že dlužník disponuje řidičským průkazem, vydá exekuční příkaz, který doručí nejen dlužníkovi a věřiteli, ale i příslušnému obecnímu úřadu, který vede registr řidičů. Oprávnění řídit motorové vozidlo se pozastavuje ke dni, k němuž byl příkaz doručen dlužníkovi, a to do vlastních rukou. Dlužník na základě tohoto rozhodnutí nesmí řídit auto a musí odevzdat řidičák. „V registru řidičů je exekuční příkaz evidován. Pokud dlužník řidičský průkaz neodevzdá, může mu ho odebrat policie, která např. provádí silniční kontrolu,“ doplňuje Jiří Prošek. Příslušný obecní úřad s rozšířenou působností vrátí řidičák dlužníkovi poté, co exekuční příkaz přestane platit – tzn., že exekuce bude provedena nebo zastavena, nebo že exekutor příkaz zruší.

Prezidium Exekutorské komory ČR se nyní setkalo s vedením Slovenskej komory exekútorov, jejíž členové už mají s odebíráním řidičáků několikaletou zkušenost. Ačkoliv matky či otcové, kteří zastupují zájmy neplnoletého dítěte ve vymáhání alimentů, často požadují zabavení řidičského průkazu neplatícímu rodičovi, slovenští soudní exekutoři tohoto instrumentu využívají obezřetně, potvrzuje JUDr. Stanislava Kolesárová, členka prezidia Slovenskej komory exekútorov: „Ide o exekúcie, ktoré je potrebné robiť s veľkým rozmyslom, aby povinnému napríklad nebolo znemožnené pracovať, aby mohol splatiť pohľadávku. Ak má povinný povolania, kde potrebuje vodičský preukaz, potom je to problém. Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského oprávnenia nie je hojne využívaný spôsob a môžem potvrdiť, že k nemu pristupujeme s rozmyslom.“

 
Co dalšího byste měli vědět?
  • Exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění bude možné zrušit, pakliže dlužník prokáže, že řidičák nezbytně potřebuje k uspokojování základních životních potřeb nebo pakliže zaplatí dlužné výživné.
  • Exekuce pozastavením řidičského oprávnění bude sloužit jen k vymáhání dlužného výživného, nikoliv běžného výživného. Podrobnosti o vymáhání výživného si přečtěte zde.
  • Zkušenosti s odebíráním řidičáků už mají exekutoři v Polsku a na Slovensku. Na Slovensku však nejsou omezeni výživným, které je vymáháno pro nezletilé dítě. Může jít i o výživné pro rodiče a další osoby.
  • Podrobnosti o odevzdání řidičského průkazu upravuje vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Příště se v rámci seriálu Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… zaměříme na správu nemovitosti. Sledujte prosím i naše webové stránky www.ekcr.cz. Najdete na nich novou sekci Exekutoři radí!, kterou denně rozšiřujeme o nové rady a návody, jež by veřejnosti měly pomoci orientovat se v základních pojmech exekučního řízení.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.