Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 8. díl – omezení dvojkolejnosti (12.11.2012)

Praha, 12. listopadu 2012 (EK ČR) – Už za měsíc a půl vejde v účinnost novela exekučního řádu. V život uvede řadu změn. Jedna z těch zásadních se týká úpravy režimů exekucí, resp. výkonů rozhodnutí, které provádějí soudy.
 
V současné době běží soudní exekuce ve dvou základních dimenzích. Mohou je provádět soudní exekutoři na základě pověření soudu, ale vykonávají je i samy soudy. Této dvouvrstevnatosti se říká dvojkolejnost výkonu rozhodnutí.
 
 
Co je to soudní výkon rozhodnutí?
Výkon rozhodnutí je exekuce prováděná soudem. Návrh na zahájení výkonu rozhodnutí se podává k místně příslušnému okresnímu soudu. Soud nařizuje výkon rozhodnutí usnesením. Nepověřuje však provedením svého rozhodnutí exekutora, své rozhodnutí provede sám prostřednictvím vlastních pravomocí a personálních i administrativních sil. Více o soudním výkonu rozhodnutí čtěte zde.
 
Exekuce
Exekuce je provedením soudního rozhodnutí, kterým soud pověřil soudního exekutora. Soud exekuci zahájí vydáním usnesení o nařízení exekuce. Exekuce prováděná soudním exekutorem přináší věřiteli větší výhody. Soudní exekutor může v jednom řízení provádět exekuci více způsoby, může současně vydávat více exekučních příkazů. Věřitel není nucen sám dohledávat majetek dlužníka.
 
 
Výkon rozhodnutí je režimem, který v tuzemsku existoval už před rokem 2001 (před vznikem soudních exekutorů) a existuje dosud. V rámci přípravy novely se uvažovalo o tom, že tento neefektivní způsob vymáhání bude až na několik výjimek zrušen a fungovaly by jen exekuce prováděné soudními exekutory. Nakonec se tak stalo jen částečně.
 
V rámci snah o zrušení dvojkolejnosti došlo k poněkud neúplnému provedení řezu. Některé povinnosti tak bude nadále možné vymáhat prostřednictvím výkonu rozhodnutí realizovaného soudem. Výkon rozhodnutí však již nebude nařízen u rozhodnutí, která lze vykonat cestou správní nebo daňové exekuce. To se týká např. rozhodnutí obcí, krajů, ale i dalších orgánů veřejné správy. Průběh řízení se tedy bude odlišovat (1) u nových řízení, která budou zahájena až po účinnosti novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, a (2) u řízení, která již u soudů probíhají.
 
1. Co se týče řízení, která budou zahájena až po účinnosti novely, změny se dotknou zejména správních orgánů, mimo jiné obcí. Doposud měly možnost volit mezi třemi způsoby vymáhání své pohledávky – soudní výkon rozhodnutí, exekuce prováděná soudním exekutorem, správní exekuce (prováděná daňovými nebo správními orgány). Po Novém roce budou moci volit jen mezi exekucí prováděnou exekutorem a správní exekucí, neboť soudní výkon rozhodnutí byl nejnákladnějším a nejméně efektivním postupem. „Podstata této změny spočívá v tom, že úřady, které si mohou vést správní nebo daňovou exekuci samy, nebudou moci do budoucna vést výkon rozhodnutí přes soud a buď si budou muset provést exekuci samy, nebo případně pověřit soudního exekutora. Je totiž logické, aby exekuce prováděli úředníci, kteří jsou podstatně levnější než soudci placení z peněz daňových poplatníků,“ vysvětluje prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
 
2. Řízeními, kterými se soudy zabývaly před účinností novely, budou pověřeni soudní exekutoři místně příslušní danému soudu. „Soud tedy takové exekuce nebude dokončovat sám, ale pověří jejich provedením soudního exekutora. Očekáváme nezanedbatelný vliv na počet exekucí. Soudy totiž mají s ohledem na svoji přetíženost nemalý počet nedodělků v oblasti výkonu rozhodnutí,“ dodává prezident Jiří Prošek.
 
Příště se v rámci seriálu Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… zaměříme na zákaz nakládání s majetkem a jeho platnost v případě státu, obcí a krajů. Sledujte prosím i naše webové stránky www.ekcr.cz. Najdete na nich novou sekci Exekutoři radí!, kterou denně rozšiřujeme o nové rady a návody, jež by veřejnosti měly pomoci orientovat se v základních pojmech exekučního řízení. 
 
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.