Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Senioři v exekuci (13.11.2012)

Praha, 13. listopadu 2012 (EK ČR) – Exekutorská komora zpracovala unikátní studii o počtu seniorů v exekuci. Z analýzy vyplývá, že exekuci čelí 45.241 starobních důchodců. Jedná se o 2 % z celkového počtu seniorů, jimž je vyplácena starobní penze. Senioři tak tvoří pouze 7,5 % z celkového počtu všech osob, proti nimž soudy nařídily exekuci. I když počet penzistů v exekuci v posledních třech letech roste, má Česko lepší průměr než sousední Slovensko, které s pěti a půl miliony obyvatel hlásí bezmála 36.000 důchodců v exekuci.
 
Statistický výpočet jsme provedli na základě údajů získaných ze všech 150 exekutorských úřadů, které v Česku fungují, a to k měsíci říjnu 2012. Vyexportovali jsme je z Centrální evidence exekucí, jediného oficiálního rejstříku, kde jsou evidovány veškeré pravomocné exekuce. Na vzorku 10.000 seniorů jsme pak zkoumali další skutečnosti.
 
„Většina seniorů, kteří čelí exekuci, si s sebou přinesla dluhové potíže z produktivního věku. Exekuce se nejčastěji – v 76 % případů – týkají čerstvých důchodců, tzn. lidí ve věku 60 až 63 let. Buď proti nim soudy nařídily exekuci již před penzí, nebo na samém začátku penze, nicméně v důsledku dluhů, jež vznikly v pracovním životě – třeba při výkonu živnosti,“ uvádí prezident Exekutorské komory ČR Jiří Prošek.
 
Méně problematičtí jsou senioři starší 63 let. Exekuce se jich týkají jen zřídka. Na celkovém počtu seniorů, proti nimž soudy nařídily exekuci, se podílejí jen 24 procenty. Tato generace má vyšší finanční gramotnost než mladší senioři.
 
 
EK ČR – senioři v exekuci
rok 2012
celkový počet důchodců (údaj MPSV)
2.871.453
počet starobních důchodců (údaj MPSV)
2.340.218
počet seniorů v exekuci
45.241
senioři ve věku 60-63 let v exekuci
34.383
senioři starší 63 let v exekuci
10.858
celkový počet dlužníků v exekuci (nejedná se o počet exekucí)   
593.020
 
 
Byť je věková identifikace dlužníka či věřitele pro soudní exekutory nerelevantním údajem, výsledky provedeného průzkumu poukazují na skutečné příčiny společenských problémů. „Typickým dlužníkem vyššího věku je osoba, jejíž exekuce má původ v produktivní éře. Takový dlužník má závazek nejčastěji kvůli tomu, že nezaplatil svým dodavatelům. Například podnikatel v oblasti stavebnictví si nechal na stavbu přivést beton, který následně nezaplatil, nebo si objednal instalatéra a neuhradil mu smluvenou odměnu. Exekuce vedeme také kvůli mzdám, které nebyly vyplaceny zaměstnancům. Setkáváme se ale i s úvěry na dovolenou nebo nový elektrospotřebič. Výjimkou nejsou ani lidé, kteří několik let před odchodem do důchodu ztratili zaměstnání a později nebyli schopni splácet půjčky, které si na tuto přechodnou dobu vzali,“ dodává Jiří Prošek.

Naopak příčiny exekucí vedených proti starším penzistům jsou jiné. Tito lidé se stávají obětí předváděcích akcí, zájezdových nabídek, teleshoppingových reklam nebo neseriózních podomních prodejců a dealerů. Mnohdy také nemalou měrou dotují své potomky či vnoučata. „Právě na tuto věkovou skupinu se nyní Exekutorská komora zaměřuje. Domovům pro seniory nabízíme praktická školení, v bezplatných poradnách přednostně objednáváme klienty starší 60 let, centralizujeme kontakty na další poradenská centra. Navíc disponujeme právníkem, jehož specializací je spotřebitelské právo. Pokud se na nás tedy obrátí zájemce, který si neví rady s právy a povinnostmi plynoucími např. ze smlouvy o koupi zboží, jsme schopni poskytnout mu základní rady,“ doplňuje prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.

 
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.