Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat…10. díl – Jak nekoupit dům v exekuci? (10.12.2012)

Praha, 10. prosince 2012 (EK ČR) – Některé realitní kanceláře se v poslední době mediálně zviditelňují prostřednictvím kritiky exekučních dražeb. Jejich mystifikační domněnky o nekorektních dražbách nemovitostí však nejsou založeny na pravdě. Jak tedy probíhá koupě domu od dlužníka, který je v exekuci? A jak může zájemce o koupi domu předejít nepříjemnostem? Více o tom na následujících řádcích!

Loni bylo nařízeno 11.500 exekučních dražeb nemovitostí, v roce 2010 8.000, v roce 2009 pak o 1.700 méně.Nárůst počtu exekučních dražeb souvisí se zvyšujícím se počtem nařízených exekucí (viz tabulka). Veškeré exekuční dražby movitých věcí, nemovitostí a podniků jsou přehledně evidovány na volně přístupném Portálu dražeb.

 
rok 2009
-          soudy nařídily 761.000 exekucí[1]
-          nařízeno bylo 6.300 dražeb nemovitostí[2]
rok 2010
-          soudy nařídily 701.900 exekucí
-          nařízeno bylo 8.000 dražeb nemovitostí
rok 2011
-          soudy nařídily 936.219 exekucí
-          nařízeno bylo 11.500 dražeb nemovitostí
 
Případy, kdy si někdo koupí nemovitost od dlužníka v exekuci, se stávají velice zřídka. V první řadě je nutné připomenout, že dlužník v exekuci má soudem zakázáno nakládat s majetkem. Pokud vlastní nemovitosti a soud proti němu nařídí exekuci, nesmí dlužník tyto nemovitosti prodat. Více o tomto režimu zvaném generální inhibitorium naleznete zde.
 
Pokud k takovému prodeji nemovitosti výjimečně dojde, jedná se o možné opomenutí zprostředkovatele kupní smlouvy, nejčastěji realitní kanceláře. Realitní makléři dělají svou práci – mají zájem na sehnání kupce, na uzavření kupní smlouvy apod., ale nezjistí si, zda je prodávající v exekuci, zda dlužník může s nemovitostí disponovat. Jde o nekalé jednání dlužníka, o přílišnou důvěřivost věřitele a o možné opomenutí některých realitních kanceláří.
 
 
Jak se tedy můžete bránit? Kde zjistíte, že je na majetek prodávajícího uvalena exekuce?
 
Veškeré pravomocně vedené exekuce se můžete vyhledat v Centrální evidenci exekucí (jeden náhled stojí 5 až 50 Kč bez DPH). Pokud exekuce ještě není pravomocná, nejsnazší cestou je dostavit se s dlužníkem na exekuční soud a dotázat se, zda jsou proti němu nařízeny exekuce. Tato možnost v současné době poskytuje nejvyšší garanci. Případně je možné získat od dlužníka plnou moc k tomuto ověření stavu věcí na soudě.
 
Další možností je ověření listu vlastnictví v katastru nemovitostí, kde bude patrné jak nařízení exekuce proti dlužníkovi, tak eventuální vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti. Katastr nemovitostí navíc eviduje i další režimy exekuce, tedy správní a daňovou exekuci, z výpisu bude patrné i to, zda byl nařízen výkon soudního rozhodnutí. K dispozici je samozřejmě i Portál dražeb.
 
 
A co můžete dělat v případě, že nemovitost v exekuci skutečně koupíte?
 
Můžete např. žádat náhradu škody po prodávajícím. On je totiž viníkem situace, protože nepřiznal, že je v exekuci a prodal nemovitost navzdory zákazu nakládání s majetkem. Jeho jednání může v některých případech naplňovat i některou skutkovou podstatu trestného činu a může být podáno trestní oznámení. Také je vhodné v kupní smlouvě zakotvit, že část kupní ceny bude zaplacena až v určité delší době po zápisu vlastnictví kupujícího do katastru nemovitostí, jako garance.
 
 
Příště se v rámci seriálu Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… zaměříme na zákaz nakládání s majetkem a jeho platnost v případě státu, obcí a krajů. Sledujte prosím i naše webové stránky www.ekcr.cz. Najdete na nich novou sekci Exekutoři radí!, kterou pravidelně rozšiřujeme o nové informace.
 
 
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR


[1] Tyto hodnoty však nevypovídají o počtu dlužníků. Proti jednomu dlužníkovi může být vedeno (a zpravidla je) více exekučních řízení. Údaj nesignalizuje ani to, kolik exekucí bylo provedeno. Exekuce, která byla vymožena v roce 2009, totiž mohla být nařízena v letech předchozích.
[2] Mezi počtem nařízených a provedených dražeb existuje zásadní rozdíl. Počet nařízených dražeb nemovitostí se nerovná počtu prodaných nemovitostí. Část nemovitostí nelze ani v dražbě prodat, část dražeb je z různých důvodů neprovedena (zaplacení dlužné částky před dražbou, úmrtí dlužníka, insolvence). Nařízených dražeb se odhadem uskuteční kolem 50 %.
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.