Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Změny v poradně v Plzni (31.12.2012)

Praha, 31. prosince 2012 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR mění provozní dobu své bezplatné právní poradny v Plzni. Pro klienty bude otevřena každou sudou středu od 14:30 do 16:30 hodin, namísto současných 15:00 až 17:00 hodin. K úpravě dochází od 1. ledna.
 
Projekt bezplatných právních poraden Exekutorské komory funguje od roku 2009. Plzeňské středisko sídlí na adrese krizového centra Plus pro lidi v krizové situaci v Prokopově ulici č. p. 25. Lidé ale mohou přijít i do poraden v Praze nebo Brně.
 
-  Bezplatná poradna Praha nabízí své služby v prostorách SOS centra Diakonie ČCE-SKP, Varšavská 37, Praha 2, a to každý pátek od 10:00 do 14:00 hodin.
-  Bezplatná poradna Brno poskytuje poradenství v prostorách Diakonie ČCE, Hrnčířská 27, Brno, každé úterý od 14:00 do 17:00 hodin.
 
„Smyslem našich poraden je zvýšit informovanost veřejnosti. Praxe totiž ukazuje, že většina nedorozumění a stížností pramení právě z nedostatku informací o exekučním procesu. Pomáháme nejen dlužníkům, ale i jejich příbuzným nebo blízkým. Chodí za námi také věřitelé, kteří se chtějí domoci své pohledávky. Spektrum našich rad je tedy skutečně široké. Letos jsme zaznamenali nebývale vysoký zájem lidí o tyto bezplatné služby. Přesná čísla ale budeme znát až po Novém roce, kdy zároveň očekáváme další nápor, protože nabyde účinnosti novela exekučního řádu. Přinese řadu změn, ve kterých se veřejnost zatím neorientuje,“ předvídá prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
 
Bezplatné poradny Exekutorské komory ročně navštíví více než 3.000 klientů. Krátké informativní porady jim poskytují soudní exekutoři, právníci Exekutorské komory, případně další kvalifikovaní zaměstnanci exekutorských úřadů – právníci, kteří se s exekuční problematikou setkávají při své každodenní práci.
 
Součástí projektu je i nový elektronický formulář umístěný na našich webových stránkách www.ekcr.cz. Tazatel vyplní několik základních údajů a dotaz odešle prostřednictvím internetu. Kromě těchto on-line poraden se lze na Exekutorskou komoru obrátit také e-mailem (komora@ekcr.cz), datovou schránkou (ID DS: vfrai9p) či dopisem (Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno).
 
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.