Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Soudní exekutor o spravedlnosti nerozhoduje (07.01.2013)

Praha, 7. ledna 2013 (EK ČR) – 1. ledna nabyla účinnosti novela exekučního řádu a občanského soudního řádu. Mimo jiné upravuje princip slučování exekucí. Co však případy, kdy si dlužník nepřebírá korespondenci, někdo mu ukradl občanku a při vzniku dluhu zneužil jeho identitu?

Pokud dlužník čelí více exekucím, které jsou vedeny jedním věřitelem u téhož soudního exekutora kvůli typologicky stejné pohledávce, ze zákona jsou tato řízení automaticky spojena. Pakliže provedením exekucí byli pověřeni různí exekutoři, na návrh dlužníka rozhodne o jejich spojení soud. Ačkoliv slučování exekucí bylo možné provádět již podle původní právní úpravy a Exekutorská komora vydala tento doporučující pokyn všem exekutorským úřadům, novela staví tuto věc najisto, a to od 1. ledna 2013.

Mohou nastat případy, jejichž řešení však může být komplikovanější. Příkladem budiž příběh dlužnice, která se kvůli domácímu násilí musela odstěhovat z místa svého trvalého bydliště, nezajistila si doručování a na její ukradenou občanku jel někdo načerno. Kvůli neuhrazeným pokutám pak soud na návrh dopravního podniku nařídil exekuce.
 
Soudní exekutor hraje v tomto případu minimální úlohu. Uvědomme si, že pokud soud nařídil exekuci, musí ji exekutor provést, jinak by mu hrozil kárný postih. Exekutor nerozhoduje o spravedlnosti, rozhoduje o ní soud v nalézacím a následně exekučním řízení. Exekutor rovněž nemůže sám o sobě zastavit exekuční řízení. Tuto pravomoc má však věřitel.
 
Lidé neznalí práva si však výše popsanou situaci mnohdy nevysvětlují správně. Nabízíme proto několik základních zásad, jak v daném případě jednat:
 
1. Jestliže vám někdo ukradl občanský průkaz, okamžitě to nahlaste na policii a uschovejte si záznam. Pokud by vám soud z nalézacího řízení zaslal rozhodnutí, v němž by potvrzoval nárok věřitele na zaplacení pokuty, můžete se tímto potvrzením bránit. Současně můžete podat trestní oznámení na neznámého pachatele, který poškodil vaše práva, když zneužil vaši identitu.
 
2. Prvotní nedorozumění vzniklo primárně v komunikaci mezi věřitelem a dlužníkem. Věřitel totiž zažaloval dlužníka v domnění, že on je skutečným černým pasažérem. Dlužník však může požádat dopravní podnik, aby exekuci zastavil. Náklady řízení by pak hradil věřitel, neboť procesně zavinil zánik žízení.
 
3. Došlo-li k tomu, že se dlužnice stižená domácím násilím odstěhovala z místa trvalého bydliště, kam jí soud doručoval veškerá rozhodnutí, měla by si zřídit tvz. doručovací adresu. O zápis zvolené doručovací adresy, její změnu či zrušení je třeba požádat příslušný obecní úřad či úřad městské části. Za doručovací adresu si lze zvolit v zásadě jakoukoliv adresu v České republice. Adresát dokonce není povinen žádným způsobem prokazovat, že k objektu na této adrese má právní vztah. Pokud má dlužník problém s doručováním, lze se odkázat na vyjádření náměstka ministerstva spravedlnosti Františka Korbela, které bylo k tématu zveřejněno zde.
Současně můžeme lidem doporučit, aby si zřídili datové schránky. V případě, že se dostanou do podobně svízelné situace, nezbaví se tím možnosti včas reagovat na zasílané rozsudky a rozhodnutí. Datovou schránku si může každý zřídit bezplatně např. na CzechPointu na poště.
 
4. Proces může být zkomplikován tím, že si dlužník nepřebíral korespondenci a nebránil se před soudem v nalézacím řízení. Nyní se musí bránit v exekučním řízení. Může navrhnout, že rozsudek soudu z nalézacího řízení není pravomocný (tedy ani vykonatelný), neboť nebyl řádně doručen. Dlužník se totiž z omluvitelných důvodů (tj. pobyt v nemocnici, změna pobytu kvůli domácímu násilí…) zdržoval jinde. Když toto prokáže, lze dosáhnout zrušení exekučního titulu.
 
5. Pokud soudní exekutor vaše exekuce běžící podle staré právní úpravy z procesních důvodů nemohl sloučit, můžete dosáhnout spojení jeho nákladů prostřednictvím podání námitek proti příkazu k úhradě nákladů exekuce. Platí ale, že ke spojování dluhů by mělo docházet hned od počátku – u věřitele, když mu vůči témuž dlužníkovi vznikne více pohledávek a když se obrací na soud, aby mu je v tzv. nalézacím řízení přiznal, u soudu v nalézacím řízení, u soudu v exekučním řízení…
 
V konkrétním případě, který na svých stránkách popisuje dnešník deník Právo, lze uvést, že čtvrtina exekucí byla soudním exekutorem spojena. Ve zbývající části tak učinit nemohl s ohledem na procesní fázi řízení, kdy dlužnice podala např. návrhy na zastavení nebo odklad exekuce. Každou situaci je nutné posuzovat individuálně, s ohledem na charakteristiku daného řízení a zejména v souladu s právní úpravou, která je platná v dané době.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.