Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora zahajuje provoz bezplatných poraden

Exekutorská komora ČR spouští projekt ?BEZPLATNÉ PORADNY V EXEKUCI?. Reaguje tak na očekávaný nárůst počtu exekucí v době hospodářské krize, ale i na omezené možnosti veřejnosti získat v tomto ohledu bezplatnou, a přitom kvalifikovanou právní pomoc.

Bezplatné poradny budou určeny nejen dlužníkům (povinným), kteří čelí exekuci, ale i jejich příbuzným či blízkým, tedy všem, kterých se exekuční řízení může nějakým způsobem dotknout. Služeb poradny mohou samozřejmě využít i věřitelé (oprávnění), kteří se chtějí domoci svých pohledávek.

Poradenství budou zajišťovat přímo soudní exekutoři, případně další kvalifikovaní zaměstnanci exekutorských úřadů - právníci, kteří se s danou problematikou setkávají při své každodenní práci.

Hlavním smyslem otevření bezplatných poraden je snaha zvýšit informovanost veřejnosti a tím předejít konfliktním situacím v exekučním řízení. Praxe totiž ukazuje, že naprostá většina nedorozumění, případně stížností na exekutory, pramení právě z nedostatku informací o exekučním procesu.

?Ti, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit právní pomoc advokáta, budou mít příležitost získat všechny potřebné informace o tom, jak exekuce probíhá, kdo má v exekučním řízení jaká práva, proč exekutor v daném případě postupuje právě takovým způsobem a jaké jsou možné postupy při řešení exekuce. To vše laicky pochopitelnou formou,? říká prezidentka Exekutorské komory ČR JUDr. Jana Tvrdková a dodává: ?samozřejmě jsme připraveni poradit i věřitelům, jak se mohou domoci svých pohledávek, jaké doklady k tomu potřebují apod.?

V první fázi projektu budou otevřeny dvě bezplatné ?exekutorské poradny?, a to v Praze a v Brně. Veřejnosti budou k dispozici od 2. 9. 2009, vždy jednou týdně ve středu.

  • Bezplatná poradna Praha bude nabízet své služby v prostorách SOS centra Diakonie ČCE-SKP, Belgická 22, Praha 2, a to každou středu od 9:00 do 13:00 hod.
  • Bezplatná poradna Brno bude fungovat v prostorách Exekutorské komory ČR na adrese: Husova 8, Brno, každou středu od 10:00 do 16:00 hod.

Zájemci o bezplatné poradenství se mohou objednávat:

- telefonicky na čísle: 545 212 285,

- e-mailem na adrese: komora@ekcr.cz, nebo

- osobně v prostorách Exekutorské komory ČR, Husova 8, Brno.

(Na schůzku je možné se dostavit i bez objednání, nicméně přednost budou mít objednaní klienti)

Exekutorská komora ČR je v případě zájmu veřejnosti připravena otevřít bezplatné poradny i v dalších regionech.

Další informace najdete na: www.ekcr.cz. Kontakt: Mgr. Petr Ustohal, tajemník EK ČR,

tel.: 545 212 285, 305, e-mail: tajemnik@ekcr.cz

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.