Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Insolvenční správce INSOL.UTION, Exekutorská komora ČR, soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek: Společné memorandum (29.04.2015)

Praha, 29. dubna 2015 (EK ČR) – Insolvenční správce INSOL.UTION, v.o.s., Exekutorská komora ČR a soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek vydávají společné memorandum. Tímto informují, že převzali správu a dohled nad Exekutorským úřadem Karviná se sídlem v Českém Těšíně. Díky koordinovanému postupu mohou garantovat řádný, plynulý a bezproblémový chod úřadu v období od jeho převzetí do jmenování nového soudního exekutora.
 
Exekutorská komora ČR ustanovila Mgr. Svatopluka Šůstka zástupcem dne 27. dubna 2015 v návaznosti na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Soud určil jako insolvenčního správce společnost INSOL.UTION, neboť dne 23. dubna 2015 byl na majetek JUDr. J. P., jenž současně oznámil nemožnost vykonávat funkci, prohlášen konkurz. Mgr. Svatopluk Šůstek v současné době jako zástupce řídí Exekutorský úřad Karviná se sídlem v Českém Těšíně. Mezi insolvenčním správcem, Exekutorskou komorou ČR a soudním exekutorem Mgr. Šůstkem pravidelně probíhají jednání, jejichž cílem je zdárné vyřešení situace, které zajistí ochranu práv a nároků účastníků.
 
Finanční prostředky nacházející se na depozitních účtech exekutorského úřadu jsou vedeny v režimu depozitního účtu obchodníka s cennými papíry v souladu se zákonem o bankách a nejsou součástí majetkové podstaty. Finanční prostředky nacházející se na depozitních účtech budou řádně rozúčtovávány a vypláceny v zákonných lhůtách věřitelům.
 
Oprávněným se doporučuje provést inventarizaci vymáhaných pohledávek. V případě, že výsledkem bude zjištění, že nedošlo k vyplacení vymožených částí pohledávek z důvodů přímo souvisejících s finanční situací JUDr. J. P., jenž se ocitl v úpadku řešeném formou konkurzu, je nutné přihlásit je jako podmíněnou pohledávku.
 
Dnem zaplacení dluhu povinným k rukám soudního exekutora Mgr. Šůstka zaniká závazek vůči věřiteli. Prostředky, které dlužníci budou zasílat na účet exekutorského úřadu, budou započítávány na úhrady jejich závazků. Konkurzem prohlášeným na majetek JUDr. J. P. se na povinnosti dlužníků hradit exekuce ničeho nemění.
 
 
INSOL.UTION, v.o.s.
Koněvova 2660/141
130 83 Praha 3
www.insolution.cz
Exekutorská komora ČR
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4
www.ekcr.cz
Mgr. Svatopluk Šůstek, soudní exekutor
Pavelčákova 441/14
779 00 Olomouc
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.