Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Finanční gramotnost v dětských domovech

Brno, 27. května 2015 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR si uvědomuje nutnost osvětové činnosti týkající se nejen exekucí, nýbrž také finanční gramotnosti. V minulých týdnech proto spolu s neziskovou organizací Mise naděje a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity uspořádala pilotní cyklus výjezdů do dětských domovů na jižní Moravě.

Právníci Exekutorské komory ČR zábavnou a hravou formou seznámili děti z dětských domovů v Hodoníně, Mikulově a Strážnici se základními principy a fungováním exekučního řízení. Návštěvy v dětských domovech byly dále věnovány i učení o finanční gramotnosti. Děti tak kupříkladu sestavovaly rodinný rozpočet, naučily se nezbytné znalosti o fungování bankovního trhu, jakož i další poznatky, které jim do budoucna mohou pomoci při hospodaření s vlastními finančními prostředky.
 
Vzdělávací činnost aktivně podporuje i nové vedení Exekutorské komory ČR. „Při osvětě považujeme za nutné seznamovat účastníky nejen s problematikou exekučního řízení, nýbrž důraz klademe i na finanční gramotnost. Neuvážené hospodaření s finančními prostředky totiž představuje jednu z příčin setrvalého stavu velkého počtu nově zahajovaných exekučních řízení,“dále uvedla prezidentka Exekutorské komory ČR, Mgr. Pavla Fučíková.
 
Tento projekt vznikl za přispění Exekutorské komory ČR, studentské neziskové organizace Mise naděje, z.s., a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. „Jsem potěšena, že jsme započali spolupráci se zmíněnými partnery. Do budoucna hodláme na úvodní fázi vzdělávacího projektu zaměřeného na finanční gramotnost dále navázat a pokračovat v osvětové činnosti nejen v dětských domovech, ale i na základních či středních školách,“ uzavřela prezidentka Exekutorské komory ČR, Mgr. Pavla Fučíková.

 

Mgr. Jan Kubizňák

právník

Exekutorské komory ČR

 


 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.