EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Oznámení výsledků výběrových řízení na 2 uvolněné exekutorské úřady

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e  v předepsaném rozsahu obsah protokolů o průběhu výběrových řízení na obsazení 2 uvolněných exekutorských úřadů:


- uvolněného exekutorského úřadu Bruntál po Mgr. Čeňku Bělastovi, kterému zanikne výkon tohoto úřadu dne 31. října 2015;

Oznámení o výsledku slyšení ZDE

- uvolněného exekutorského úřadu Karviná po JUDr. Juraji Polákovi, kterému zanikne výkon tohoto úřadu dne 30. listopadu 2015;

Oznámení o výsledku slyšení ZDE

 

© 2009 - 2020 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.