Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Zvyšujeme právní gramotnost potřebným (4.12.2015)

Každá listopadová středa otevřela v Dětském domově v Mikulově pod lektorským vedením právníků Exekutorské komory České republiky jedno zajímavé a současně pro běžný život důležité téma související s právním povědomím. Děti si hravou a zábavnou formou osvojily a dále prohloubily své poznatky o finančních produktech, nakládání s penězi, pracovněprávní problematice a exekučním řízení. Exekutorská komora ČR tak navázala na prvotní sérii jednodenních návštěv dětských domovů na jižní Moravě, které byly zaměřeny zejména na osvojení si základů finanční gramotnosti.

 Velmi mne potěšil úspěch pilotního projektu výjezdů do dětských domovů, na který v současné době dále navazujeme. Jsme si ale také vědomi nezbytnosti důsledného individuálního přístupu k  dětem, proto se namísto nepříliš přínosných přednášek zaměřujeme na osobní setkávání a vytváření přátelských vazeb,“ vyjádřila se prezidentka Exekutorské komory ČR, Mgr. Pavla Fučíková.
 
Děti v dětských domovech představují skupinu, která se nezřídka již v útlém věku setkává (nejen ve svém okolí) s problematikou dluhů a jejich exekučním vymáháním. „Současně však nepodceňujeme ani další atributy právní gramotnosti. Považujeme za nutné zaměřit pozornost i na obecnější, v běžném životě velmi často se vyskytující témata. Právnímu povědomí, které je v české společnosti na poměrně nízké úrovni, je tedy třeba věnovat se komplexně,“ závěrem uvedla prezidentka Exekutorské komory ČR, Mgr. Pavla Fučíková.
 
Osvětové činnosti se bude EK ČR jako společensky odpovědná instituce věnovat i nadále. V budoucnu se proto plánuje další spolupráce s dětskými domovy či interaktivní semináře nejen o exekučním řízení na středních školách.
 
 
Mgr. Bc. Petra Pimková, JUDr. Jan Kubizňák
právníci
Exekutorské komory ČR

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.