Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Přednáška o exekucích pro Univerzitu třetího věku Západočeské univerzity v Plzni

Dne 30. listopadu 2015 se ve spolupráci Europe Direct Plzeň, Univerzity třetího věku a Exekutorského úřadu Plzeň – město uskutečnila přednáška pro Univerzitu třetího věku Západočeské univerzity v Plzni na téma exekučního řízení v České republice. V první části se přednáška věnovala vymezení fungování exekutorského úřadu a následně byl představen proces exekučního řízení. Dnešní doba je charakteristická růstem exekučních řízení, a proto bylo cílem přednášky objasnit všem zúčastněným nejen termíny, které se k této problematice vážou, ale rovněž možnosti vzniku a zahájení exekučního řízení či způsoby provedení exekuce.
 
Výjimečnost této přednášky spočívala v její aplikaci na Univerzitu třetího věku. Lidé, kteří mnohdy nemají širší povědomí o problémech, které mohou nastat a většinou jsou příliš důvěřiví ke svému okolí, se mohou rázem dostat do této tíživé situace. V tomto směru lze tuto přednášku označit za velmi přínosnou, protože bylo objasněno postavení exekutora včetně jeho pravomocí a také vysvětlen samotný proces exekučního řízení. Více než dvouhodinovou přednášku vedl JUDr. Ing. Martin Štika, který je v současné době exekutorským kandidátem u JUDr. Jitky Wolfové, soudního exekutora Plzeň – město. V závěru přednášky byl otevřen posluchačům prostor pro diskusi, která byla velmi bohatá.
 
Zdroj a více informací: http://www.europe-direct.cz/strediska/plzen/fotogalerie/exekucni-rizeni-v-ceske-republice/
 
Mgr. David Sahula 
mediální zástupce Exekutorské komory ČR
Ogilvy Public Relations
mobil: +420 731 191 601 
e-mail: mluvci@ekcr.cz 
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.