Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Přednáška o exekucích pro Univerzitu třetího věku Západočeské univerzity v Plzni

Dne 30. listopadu 2015 se ve spolupráci Europe Direct Plzeň, Univerzity třetího věku a Exekutorského úřadu Plzeň – město uskutečnila přednáška pro Univerzitu třetího věku Západočeské univerzity v Plzni na téma exekučního řízení v České republice. V první části se přednáška věnovala vymezení fungování exekutorského úřadu a následně byl představen proces exekučního řízení. Dnešní doba je charakteristická růstem exekučních řízení, a proto bylo cílem přednášky objasnit všem zúčastněným nejen termíny, které se k této problematice vážou, ale rovněž možnosti vzniku a zahájení exekučního řízení či způsoby provedení exekuce.
 
Výjimečnost této přednášky spočívala v její aplikaci na Univerzitu třetího věku. Lidé, kteří mnohdy nemají širší povědomí o problémech, které mohou nastat a většinou jsou příliš důvěřiví ke svému okolí, se mohou rázem dostat do této tíživé situace. V tomto směru lze tuto přednášku označit za velmi přínosnou, protože bylo objasněno postavení exekutora včetně jeho pravomocí a také vysvětlen samotný proces exekučního řízení. Více než dvouhodinovou přednášku vedl JUDr. Ing. Martin Štika, který je v současné době exekutorským kandidátem u JUDr. Jitky Wolfové, soudního exekutora Plzeň – město. V závěru přednášky byl otevřen posluchačům prostor pro diskusi, která byla velmi bohatá.
 
Zdroj a více informací: http://www.europe-direct.cz/strediska/plzen/fotogalerie/exekucni-rizeni-v-ceske-republice/
 
Mgr. David Sahula 
mediální zástupce Exekutorské komory ČR
Ogilvy Public Relations
mobil: +420 731 191 601 
e-mail: mluvci@ekcr.cz 
 
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.