Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Semináře o exekucích na brněnském gymnáziu

Ve dnech 16. a 18. února 2016 jsme seznámili studenty třetích ročníků Gymnázia Brno, Slovanské náměstí, s problematikou exekučního řízení. V průběhu třetího únorového týdne probíhal na zmíněné střední škole ekonomický kurz, jehož cílem je podat studentům informace a podělit se s nimi o praktické zkušenosti především z ekonomické praxe.
 
V rámci letošního ročníku došlo k rozšíření i o téma exekučního řízení, neboť velmi úzce souvisí s problematikou finanční gramotnosti. Studenti se proto v průběhu dvou vyučovacích hodin mimo jiné dozvěděli základní východiska a principy, na nichž stojí exekuční řízení, zjistili, jakým způsobem může být exekuce prováděna, a prakticky si ověřili práci s reálnými dokumenty, které jsou účastníkům řízení v rámci exekuce zasílány. Nechyběla ani diskuze nad aktuálními tématy exekučního řízení a dotazy související s činností soudních exekutorů.
 
Mgr. Bc. Petra Pimková, JUDr. Jan Kubizňák
právníci
Exekutorské komory ČR
 
  
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 7
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.