Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Semináře o exekucích na brněnském gymnáziu

Ve dnech 16. a 18. února 2016 jsme seznámili studenty třetích ročníků Gymnázia Brno, Slovanské náměstí, s problematikou exekučního řízení. V průběhu třetího únorového týdne probíhal na zmíněné střední škole ekonomický kurz, jehož cílem je podat studentům informace a podělit se s nimi o praktické zkušenosti především z ekonomické praxe.
 
V rámci letošního ročníku došlo k rozšíření i o téma exekučního řízení, neboť velmi úzce souvisí s problematikou finanční gramotnosti. Studenti se proto v průběhu dvou vyučovacích hodin mimo jiné dozvěděli základní východiska a principy, na nichž stojí exekuční řízení, zjistili, jakým způsobem může být exekuce prováděna, a prakticky si ověřili práci s reálnými dokumenty, které jsou účastníkům řízení v rámci exekuce zasílány. Nechyběla ani diskuze nad aktuálními tématy exekučního řízení a dotazy související s činností soudních exekutorů.
 
Mgr. Bc. Petra Pimková, JUDr. Jan Kubizňák
právníci
Exekutorské komory ČR
 
  
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 7
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.