Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Přednáška o exekucích pro Univerzitu třetího věku Západočeské univerzity (26.4.2016)

V úterý 26. 4. 2016 se uskutečnila přednáška na téma aktuální problematika exekučního řízení na půdě Univerzity třetího věku ZČU v Plzni. Přednášku, kterou vedla soudní exekutorka JUDr. Jitka Wolfová z Exekutorského úřadu Plzeň město a exekutorský kandidát tohoto úřadu, JUDr. Ing. Martin Štika, spoluorganizovala Plzeňská pobočka Europe Direct Česká republika. Tématem vystoupení, bylo především postavení soudního exekutora a rovněž proces samotného exekučního řízení.
 
Přednáška se věnovala specifičnosti postavení institutu soudního exekutora, zákonným podmínkám výkonu práce exekutora a vedení exekutorského úřadu. Přednášející rovněž nastínili právní proces od vzniku pohledávky až k exekučnímu titulu a poukázali na samotný proces exekučního řízeni se zaměřením na velmi frekventované mobiliární exekuce.
 
Přednáška byla zaměřena primárně na seniory, jako na ohroženou skupinu obyvatel. Právě u seniorů v důsledku exekucí totiž zbytečně dochází k poškozování jejich práva. Návštěvníci přednášky dostali také informace o nekalých praktikách dlužníků, kteří mohou být například jejich rodinní příslušníci – půjčka na prarodiče, zřízení zástavního práva na nemovitou věc prarodičů, trvalý pobyt u prarodičů atd.
 
„Přednáškovu činnost pořádáme společně s paní doktorkou Wolfovu již poněkolikáté a zcela zdarma. Vnímáme jí jako samozřejmost, protože se snažíme naplňovat jeden z hlavních cílů Exekutorské komory - zvyšování finanční gramotnosti a exekuční osvětu rizikových skupin obyvatel, což jsou studenti a senioři. V této, pro soudní exekutory těžké době, je velmi obtížně se věnovat i osvětě, ale chápeme její důležitost a proto se snažíme v určitých časových periodách přednášky realizovat,“ uvedl Martin Štika.
 
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.