Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Přednáška o exekucích pro Univerzitu třetího věku Západočeské univerzity (26.4.2016)

V úterý 26. 4. 2016 se uskutečnila přednáška na téma aktuální problematika exekučního řízení na půdě Univerzity třetího věku ZČU v Plzni. Přednášku, kterou vedla soudní exekutorka JUDr. Jitka Wolfová z Exekutorského úřadu Plzeň město a exekutorský kandidát tohoto úřadu, JUDr. Ing. Martin Štika, spoluorganizovala Plzeňská pobočka Europe Direct Česká republika. Tématem vystoupení, bylo především postavení soudního exekutora a rovněž proces samotného exekučního řízení.
 
Přednáška se věnovala specifičnosti postavení institutu soudního exekutora, zákonným podmínkám výkonu práce exekutora a vedení exekutorského úřadu. Přednášející rovněž nastínili právní proces od vzniku pohledávky až k exekučnímu titulu a poukázali na samotný proces exekučního řízeni se zaměřením na velmi frekventované mobiliární exekuce.
 
Přednáška byla zaměřena primárně na seniory, jako na ohroženou skupinu obyvatel. Právě u seniorů v důsledku exekucí totiž zbytečně dochází k poškozování jejich práva. Návštěvníci přednášky dostali také informace o nekalých praktikách dlužníků, kteří mohou být například jejich rodinní příslušníci – půjčka na prarodiče, zřízení zástavního práva na nemovitou věc prarodičů, trvalý pobyt u prarodičů atd.
 
„Přednáškovu činnost pořádáme společně s paní doktorkou Wolfovu již poněkolikáté a zcela zdarma. Vnímáme jí jako samozřejmost, protože se snažíme naplňovat jeden z hlavních cílů Exekutorské komory - zvyšování finanční gramotnosti a exekuční osvětu rizikových skupin obyvatel, což jsou studenti a senioři. V této, pro soudní exekutory těžké době, je velmi obtížně se věnovat i osvětě, ale chápeme její důležitost a proto se snažíme v určitých časových periodách přednášky realizovat,“ uvedl Martin Štika.
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.