Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před podvodnými e-mailovými zprávami

Exekuce 050 EX 4309/14-52 

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE 

Soudní exekutor Mgr.Stanislav Molák, Exekutorský úřad Havlíčkův Brod  pověřený provedením exekuce: č.j. 10 EXE 197/2017 -15, na základě  exekučního titulu: Příkaz č.j. 071579/2017-567/Čpn/H V.vyř., vás ve  smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění  vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul,  jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního  exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního  exekutora: 

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 15 027,00 Kč  Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 5 167,00 Kč včetně DPH 21%  Náklady exekuce paušálem: 8 616,00 Kč včetně DPH 21% 

Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního  exekutora (č.ú. Česká Spořitelna : 3400098389/0800 ČSOB : 265629859/0300  Fio Banka : 2100512723/2010, variabilní symbol 15150478, ve lhůtě 5 dnů  od doručení této výzvy a to celou částku. 

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 5 dnů od doručení této výzvy,  bude provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného  ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku  splnění povinnosti. 

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce, rozsudek a výčet  povinnosti najdete v přiloženém souboru nebo můžete otevřit svoji složku  přímo v naší online exekuční aplikaci na adrese:  http://exekutor.site/vase-exekuce.html , tam naleznete po instalaci vše  co náleží k Vašemu případu. Pokud by Vám antivirový systém hlásil nějaké  anomálie odsouhlaste a otevřete, soubor je digitálně podepsán a  zkontrolován, Váš systém je nastaveny jako moc citlivý.  Informace emailem poskytujeme pouze pokud do předmětu emailu vložíte  bezpečnostní číslo z přílohy emailu, nebo naší online aplikace  začinající REFXX, bez tohoto bude Váš email z důvodů zachování ochrany  osobních údajů automaticky smazán. 

Za správnost vyhotovení Mgr. Stanislav Ondráček 

Exekutorský úřad Havlíčkův Brod, se sídlem 
Bělohradská 299, Havl. Brod 58001 
Soudní exekutor Mgr.Stanislav Molák 
podatelna@exekutor.site

Zpráva obsahuje přílohu: „EXEKUCE_050 EX 430979-58.zip“

Jedná se o poměrně sofistikovaný podvod, kdy pachatelé vytvořili „věrnou kopii“ (www.exekutor.site) skutečného webu soudního exekutora (www.exekutor.cz).

 

Vyzýváme veřejnost, aby nereagovala na tuto výzvu, neplnila ničeho na shora uvedené účty, neotvírala odkaz na stránce „http://exekutor.site/vase-exekuce.html“ a  neotevírala přílohu, která je zavirovaná.

 


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.