Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Oznámení výsledku výběrových řízení na 2 uvolněné exekutorské úřady

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e  v předepsaném rozsahu obsah protokolu o průběhu výběrových řízení na obsazení 2 uvolněných exekutorských úřadů:

- uvolněného Exekutorského úřadu Praha 2 po Mgr. Ivaně Pýchové, které zanikl výkon tohoto úřadu ke dni 30. června 2017;

Oznámení o výsledku slyšení ZDE

- uvolněného Exekutorského úřadu Praha 3 po JUDr. Markétě Havlíkové, které zanikne výkon tohoto úřadu ke dni 30. listopadu 2017;

Oznámení o výsledku slyšení ZDE

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.