EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Rozhodnutí prezidia Exekutorské komory České republiky o výběrových řízeních

Exekutorská komora České republiky  z v e ř e j ň u j e  rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky, týkající se výběrových řízení na obsazení:

- uvolněného Exekutorského úřadu Praha 2 po Mgr. Ivaně Pýchové, které zanikl výkon tohoto úřadu ke dni 30. června 2017;

Rozhodnutí Prezidia EK ČR ZDE

 

- uvolněného Exekutorského úřadu Praha 3 po JUDr. Markétě Havlíkové, které zanikne výkon tohoto úřadu ke dni 30. listopadu 2017;

Rozhodnutí Prezidia EK ČR ZDE

 

© 2009 - 2020 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.