Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Alarmující statistika exekucí

Jak vyplývá ze statistických údajů Exekutorské komory a Ministerstva spravedlnosti, bylo v loňském roce nařízeno 718.000 exekucí, kromě toho i více než 300.000 soudních výkonů rozhodnutí, tedy "exekucí" prováděných soudem.

 

Exekuce se stávají trendem, běžným řešením platební neschopnosti či neochoty dlužníka platit své dluhy. Mít dluhy je normální, nesplácet dluhy však má své důsledky. Od roku 2001 do současnosti bylo nařízeno více než 2,5  milionu exekucí, dá se říci, že exekuce se dnes dotýká každého. I když se člověk nesetká s exekucí osobně, téměř každý má ve svém okolí někoho, kdo tuto nepříjemnou osobní zkušenost již zažil; z Centrální evidence exekucí je patrno, že stále více dlužníků zažívá tuto zkušenost opakovaně. Přesto jsme stále svědky obrovského údivu dlužníka, pokud se věřitel rozhodne domáhat se svých peněz prostřednictvím soudního exekutora.

 

Rozhořčení nad exekucí je však ve své podstatě rozhořčením nad tím, že se věřitel rozhodl domoci se zákonnou cestou své pohledávky, a nad tím, že exekutor aplikuje zákonné způsoby provedení exekuce. Přitom se jedná výhradně o pohledávky vyplývající z pravomocných rozhodnutí soudů či jiných orgánů veřejné moci, a to v době, kdy již uplynul čas pro dobrovolné splnění povinností v nich uložených.

 

Při provádění exekucí stále zřetelněji vidíme, že veřejnosti chybí seriozní informace o tom, co to vlastně je exekuční řízení a jaké pravomoci má soudní exekutor. Z tohoto důvodu jsme v září loňského roku otevřeli bezplatné poradny, kde se mohou lidé o exekucích dozvědět vše, co je zajímá. Rovněž však vnímáme, že lidé stále nejsou dostatečně vedeni k tomu, aby ctili zákony, respektovali soudní rozhodnutí, dodržovali smlouvy a platili své závazky. Tento náš apel na vlastní odpovědnost občanů za jejich chování ve finančních záležitostech je dalším smyslem našich bezplatných poraden. Nejlepší obranou proti exekuci je totiž odpovědné chování občanů zohledňující jejich finanční možnosti a jejich skutečné potřeby.

 

Mám však za to, že je potřeba apelovat i na příslušné státní orgány, aby hledaly příčiny alarmujícího nárůstu počtu exekucí. Nikdy nebude v justici dost peněz, pokud bude narůstat počet soudních řízení. Je načase zamýšlet se nad tím, proč se věřitelé v takové míře obracejí na soudy, proč dlužníci nerespektují pravomocná soudní rozhodnutí, proč se vlastně lidé tak zadlužují, když nejsou schopni své dluhy splácet, proč podléhají klamavé reklamě na všechno možné, proč ztěžují svou finanční situaci uzavíráním nevýhodných smluv s poskytovateli spotřebitelských úvěrů a s tzv. oddlužovacími společnostmi.

 

V loňském roce byl s poměrně velkou publicitou dvakrát novelizován exekuční řád, veřejnosti byly novely prezentovány jako řešení problémů provázejících exekuční řízení. Pro období roku 2010 má ministerstvo spravedlnosti ve svém programu v bodu "Exekuce v době ekonomické krize" jako řešení toliko "kontrola činnosti exekutorů, tlak na dodržování mantinelů a prevence nezhoršování nezaviněné situace".

 

Je zájmem i samotných soudních exekutorů, aby při provádění exekucí postupovali důsledně v souladu se zákonem a eliminovali stížnosti na jejich postup na minimum; z tohoto pohledu soudní exekutoři nemají žádné výhrady k posílení státního dohledu nad jejich činností. Z narůstajícího počtu exekucí je však patrno, že kontrola exekutorů tento trend nijak nezastaví.  Sebedůslednější státní dohled nad soudními exekutory ani vyprecizovaná pravidla provádění exekucí nezbaví dlužníka povinnosti uhradit jeho dluh i s úroky a náklady všech souvisejících řízení.  

 

Vracím se tedy ke své otázce - začnou se příslušné státní orgány zabývat příčinami alarmujícího počtu exekucí?

 

 

 

Jana Tvrdková

prezidentka

Exekutorské komory ČR

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.