Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Falešný exekutor - JUDr. Marek Holeček

Exekutorská komora České republiky varuje účastníky exekučních řízení před osobou, vydávající se za soudního exekutora.

Od 17. srpna 2011 byla řada osob kontaktována osobou, vydávající se neoprávněně za soudního exekutora - konkrétně se jedná o JUDr. Marka Holečka, respektive o jeho údajný exekutorský úřad.

JUDr. Marek Holeček využívá falešných stránek exekutorského úřadu na adrese: www.rychlyexekutor.cz a dále falešných stránek neexistují "Exekutorské unie" na stránkách www.exekutorskaunie.cz.

Uvedená osoba není soudním exekutorem a není oprávněna činit úkony v exekučním řízení. Uvedený úřad neexistuje. Osloveným účastníkům exekučních řízení důrazně doporučujeme neplatit uvedenému subjektu žádné finanční prostředky.

Dne 17. srpna 2011 požádala Exekutorská komora České republiky Policii ČR o zablokování účtů falešného soudního exekutora a zároveň podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Případ v současné době řeší Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování.

Exekutorská komora doporučuje adresátům těchto výzev, kteří požadovanou částku dosud neuhradili, aby výše uvedenému policejnímu orgánu zaslali výzvu, kterou od falešného exekutora obdrželi; bude využita jako podklad pro trestní stíhání. V případě, že již adresát požadovanou částku uhradil, doporučujeme, kromě výše uvedeného, bezodkladné podání trestního oznámení policejnímu orgánu či státnímu zastupitelství, nebo připojení se k trestnímu stíhání.

Kontaktní údaje Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV:

Policie České republiky, Policejní prezidium,
pošt. schr. 62/OKFK, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
telefon: +420 974 863 416 (sekretariát)
fax: +420 974 863 814
e-mail (sekretariát ředitele): uokfk@mvcr.cz

Dokumenty zaslané falešným soudním exekutorem, JUDr. Markem Holečkem, je možné postoupit Komoře. Budou využity pro připravované trestní oznámení.


 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.