EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Falešný exekutor - Marcela Tichá

Exekutorská komora České republiky varuje účastníky exekučních řízení před osobou, vydávající se za soudního exekutora. Od 12. října 2011 byla řada osob kontaktována osobou, vydávající se neoprávněně za soudního exekutora - konkrétně se jedná o Marcelu Tichou, respektive o její údajnou "exekuční spol. Praha 9".

Uvedená osoba není soudním exekutorem a není oprávněna činit úkony v exekučním řízení. Osloveným osobám důrazně doporučujeme neplatit uvedenému subjektu žádné finanční prostředky.

V případě, že již adresát požadovanou částku uhradil, doporučujeme bezodkladně se obrátit na policejní orgán či státní zastupitelství.

 

© 2009 - 2020 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.