EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2019
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Bezplatné právní poradny

Exekutorská komora ČR vede bezplatné právní poradny týkající se provádění exekucí a výkonů rozhodnutí.

Cílem bezplatné právní poradny je jednak snaha zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva a jednak přispívat k informovanosti veřejnosti o problematice exekučního řízení a řízení souvisejících. Smyslem bezplatné právní poradny je poskytnout krátkou informativní poradu týkající se exekučního řízení. V případech, kdy je nutno v konkrétním řízení učinit písemné podání nebo se jedná o věc vyžadující náročnější rozbor, bude žadatel o právní poradu odkázán na některý exekutorský úřad, případně advokátní kancelář.

Bezplatná poradna Praha nabízí své služby v prostorách SOS centra Diakonie ČCE-SKP, Varšavská 37, Praha 2, a to každý třetí pátek v měsíci od 10:00 do 14:00 hod.

Bezplatná poradna Brno funguje v prostorách Diakonie Českobratrské církve evangelické na adrese: Hrnčířská 27, Brno, každé první úterý v měsíci od 14:00 do 17:00 hod.

Bezplatná poradna Plzeň funguje v prostorách organizace Plus pro lidi v krizové situaci, Prokopova 25, Plzeň, a to vždy druhou středu v měsíci od 14:30 do 16:30 hod.

Bezplatná poradna Ostrava funguje v prostorách Občanské poradny Ostrava, provozované Slezskou diakonií na adrese Štramberská 47, Ostrava Vítkovice, 703 00. Na konzultace je nutné se předem objednat na telefonním čísle 734 645 275.


On-line poradna

Pro občany, kteří potřebují poradit s exekucí, zřídila Exekutorská komora projekt bezplatných právních poraden. Ty v roce 2014 doplnila také on-line poradna na webových stránkách www.ekcr.cz, kde mohou občané pokládat své dotazy a podněty.

Dovolujeme si Vás informovat, že v měsíci červenci a srpnu bude on-line poradna poskytována ve 14ti denním režimu (2.7.2019, 16.7.2019, 30.7.2019, 13.8.2019 a 27.8.2019).

Bezplatné právní porady nejsou poskytovány telefonicky.

Do bezplatných právních poraden v Praze, Brně a Plzni je nutné se telefonicky objednat na číslech 515 917 586 a 210 311 000. Právní porady budou žadatelům poskytovány v pořadí, ve kterém se objednají.


Hradec Králové:

Bezplatná poradna Exekutorského úřadu Hradec Králové, soudní exekutor JUDr. Ing. Martin Štika, je pro veřejnost otevřena vždy v druhé úterý v měsíci, v době od 13:00 hod. do 15:00 hod. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle 515 917 586 a 210 311 000 (Exekutorská komora České republiky), případně na telefonním čísle604 264 105 a e-mailové adrese: bezplatna.poradna@exekutorstika.com (Exekutorský úřad Hradec Králové). Adresa úřadu: Velké náměstí 162/5, 500 03 Hradec Králové. Poradenství není poskytováno telefonicky ani písemně, e-mailová adresa slouží pouze k objednání osobní schůzky. Při objednávání e-mailem uvádějte, prosím, celé jméno a telefonní kontakt. Více informací na zde.

 

Leták bezplatné právní poradny ve formátu pdf ZDE.

 

 

 

© 2009 - 2019 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.