EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2019
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

7. Co je to exekuční titul

Exekuční řízení je řízením, v němž vystupují dvě strany – věřitel a dlužník, které mají protikladné zájmy a vedou spor. Tento spor však už není sporem o existenci dluhu nebo o hledání spravedlnosti. O tom se rozhoduje už v nalézacím řízení.

Exekuční titul je začátek exekuce. Je to titul, kterým disponuje věřitel a na základě kterého můžete požádat soud o to, aby nařídil exekuci.

Co všechno může být exekučním titulem? V exekuci je pravidlem exekuční titul vydaný soudem v civilním nalézacím řízení. Typicky se jedná o rozsudky, usnesení, platební rozkazy, směnečné platební rozkazy a soudem schválené smíry, ukládající povinnost jednomu z účastníků.

Exekuční řád však připouští provedení exekuce i na podkladě jiných exekučních titulů, které nemusejí být výsledkem soudního řízení. Klasickým případem je exekutorský nebo notářský zápis. Ten se totiž stává exekučním titulem na základě výslovného souhlasu, který věřitel a dlužník dobrovolně udělují už při sepisování této listiny.

Při sepisování exekutorského zápisu musejí věřitel i dlužník prohlásit, že existuje smluvní vztah, ze kterého vznikl dluh a že dlužník uhradí dluh do určité lhůty. Jde o rychlou formu, jak získat exekuční titul.

Dalším zvláštním exekučním titulem jsou mimo jiné rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků na daních nebo na nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení.

Exekučním titulem však nejsou různé výkazy státních orgánů, které nevykonávají státní správu. Proto např. účty Českého Telecomu vystavené účastníkům nejsou výkazem nedoplatků orgánů státní správy.

Pro provedení exekuce je tedy nezbytný jak pravomocný, tak vykonatelný exekuční titul. Jestli vás zajímají podrobnosti, poslechněte si rubriku Českého rozhlasu Region Vyznejte se v exekucích: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2719272.

 

 

 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2019 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.