Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

8. Co je to předžalobní výzva?

V souvislosti s exekucemi se v poslední době často mluví o tzv. předžalobní výzvě. Co to znamená a pomůže tento instrument dlužníkům?
 
Předžalobní výzva – to je zatím hudba budoucnosti, ale ne až tak vzdálené. Zakotvena je v novele exekučního řádu, která by měla platit od Nového roku. Po zavedení předžalobní výzvy volali hlavně dlužníci.
 
Věřitel by dlužníka musel kontaktovat ještě před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení a musel by ho vyzvat k včasnému uhrazení pohledávky. Kdyby tak neučinil, nebyla by mu přiznána náhrada nákladů řízení. Podle stávající právní úpravy věřitel nemá povinnost informovat dlužníka před tím, než uplatní svůj nárok u soudu.
 
Jaká je stávající situace? I v této fázi je dlužníkovi před zahájením exekuce doručována řada upozornění – tedy eventuální varování věřitele, následně veškerá rozhodnutí soudu. Když dlužník na výzvy a rozsudky nereaguje a soud na základě návrhu věřitele nařídí exekuci, je dlužníkovi doručeno usnesení o nařízení exekuce.
 
Dlužníci často argumentují tím, že o existenci exekuce nevěděli. Zpravidla jde ale o nedostatek na jejich straně. Soudy, stejně jako soudní exekutoři, totiž doručují korespondenci na adresu zaevidovanou v Centrální evidenci obyvatel. Obvykle se jedná o adresu shodnou s trvalým pobytem. Ovšem pokud se na ní nezdržujete, zbavujete se možnosti včas reagovat na soudní rozhodnutí. Platí totiž tzv. fikce doručení – i když si dlužník zásilku fakticky nepřevezme, považuje se po uplynutí 10denní lhůty za doručenou.
 
Podrobnosti o tomto tématu najdete i v rubrice Vyznejte se v exekucích Českého rozhlasu Region: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2719272.
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.